SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
22. ervenec 2024, 15:25

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142457 pspvk v 9999 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Synchronizace Google úètu pomocí Active Sync s hloupým telefonem (A2 platforma)
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Synchronizace Google úètu pomocí Active Sync s hloupým telefonem (A2 platforma)  (Zobrazeno 15753 x)
HUdasp
U¾ivatel
***
Telefon: SE SK17i, SE G502
Pspvk: 1865Zobrazit profil WWW
« v: 09. Leden 2011, 19:24 »

U¾ je to tu pìknì zaprá¹ené, tak tro¹ku o¾ivim (snad u¾ tu nìco takového není). Pøikládám odkaz návodu pro synchchronizaci úètu Google (Kontakty, mejly, kalendáø) s hloupým telefonem. Kdyby náhodou nìjaký androidový nad¹enec by se chtìl na chvilku vrátit v èase (jako tøeba já teï). Vyzkou¹eno na K850i, fachá parádnì - jen nesynchronizuje fotky kontaktù.
uloena
Jajar
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: XPERIA mini pro
Pspvk: 597Zobrazit profil
« Odpov #1 v: 28. erven 2011, 13:37 »

Sakra ¹koda, ¾e jsem si toho nev¹iml døív, mohl jsem si u¹etøit èas strávenej s nastavováním (mini pro mì nìjak zaèala zlobit a u¾ mì to nebavilo, tak¾e jsem prozatím zpìt u W902). Jinak já jen dodám, ¾e pøes exchange mám sync jen na mail a kalendáø, co¾ funguje perfektnì. Kontakty øe¹ím pøes SyncML, proto¾e pøes Exchange mi to do telefonu prostì nenacpe napø. "pracovní mobil" u kontaktu s touto polo¾kou (ikdy¾ W902 obsahuje i polo¾ku "slu¾ební mobil" pøi vytváøení kontaktu). Pøes SyncML to sice ulo¾í jako "jiné" èíslo, ale alespoò ho ulo¾í. Nemá¹ s tím problém? Pøípadnì vyøe¹il jsi to nìjak? Pùl roku od zalo¾ení topicu u¾ je sice dost dlouhá doba Cheesy ale tak kdyby náhodou Smajlk.

Jinak kdy¾tak pøidám struènej návod na SyncML (fungují ale pro zmìnu právì POUZE kontakty):

Název úètu: libovolné
Adresa serveru: https://m.google.com/syncml
 


Za¹krtnout pouze kontakty
Do kolonky kontakty -> název databíze -> vyplnit contacts (jméno a heslo nevyplòovat)
 


Zbytek vyplnit dle vlastní potøeby
 
« Posledn prava: 28. erven 2011, 13:40 od Jajar » uloena

Ericsson/Sony Ericsson: T10s->T39m->T68i->K700i->W800i->W880i->G900->W902->X10 mini pro->mini pro
HUdasp
U¾ivatel
***
Telefon: SE SK17i, SE G502
Pspvk: 1865Zobrazit profil WWW
« Odpov #2 v: 28. erven 2011, 13:40 »

K850i jsem mìl jen chvilièku (byl to je¹tì vìt¹í louda, ne¾ star¹í Androiïácké SE). Mám výhledovì v plánu jít do Cedara jako druhej telefon (pokud najdu O2 dobrodince z rodiny, co bude prodlu¾ovat tafif - 1 Kè u úvazku 200 Kè za mìsíc - no neber to:) ), tak¾e bych tuto vìc øe¹il opìt. Dám vìdìt.
« Posledn prava: 28. erven 2011, 13:42 od HUdasp » uloena
Jajar
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: XPERIA mini pro
Pspvk: 597Zobrazit profil
« Odpov #3 v: 28. erven 2011, 15:57 »

Super díky, ne ¾e by to bylo a¾ tak smrtelnì dùle¾itý, to jen ¾e mi pøijde tak trochu zbyteèný mít nastavený dvì synchronizace (ikdy¾ ono je to ve výsledku vlastnì úplnì jedno) a u W902ky asi zatím zase chvíli vydr¾ím, je na ni spoleh.

Jinak Cedar za kaèku k 200,- MMP je úplná paráda:)
uloena

Ericsson/Sony Ericsson: T10s->T39m->T68i->K700i->W800i->W880i->G900->W902->X10 mini pro->mini pro
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #4 v: 30. Srpen 2011, 11:12 »

Je to fajn vìc, tøeba tro¹ku mimo civilizaci jsem si vzal G502 a na sync kontaktù je to super. Samozøejmì je v tomto pøípadì vhodné vypnout automatickou synchronizaci, zvlá¹» v oblastech se slabým signálem by nedìlala dobrotu a je mo¾ná i ponìkud zbyteèná (staèí sync pøed a pøípadnì po). A asi i o nìco rychleji startuje (by» to není sláva) ne¾ Androidy, co¾ se pro obèasnou kontrolu, jestli po mì náhodou nìkdo nìco nechce, pøípadnì jiné vyu¾ití, kde je mobil zapnutý krátce, hodí.

Pou¾íval jsem to na G502 i døíve, ale tam synchronizace tøeba po mìsíci 'ode¹la' - zaèala poka¾dé failovat. Navíc, na failování mìla velký dopad sznchronizace e-mailù - byla-li zapnuta, failovalo to nìkdz jiý pøi první synchronizaci, jinak se to celkem dr¾elo.
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
petulinka1
U¾ivatel
***
Pohlav: ena
Telefon: K510i, W580i(sel do kytek), w995, Neo
Pspvk: 201Zobrazit profil
« Odpov #5 v: 17. Srpen 2012, 08:51 »

Super, aspon to nemusim delat rucne, kdyz si poedlam Neo Cheesy DIky
uloena

Alcatel One Touch->Siemens A50->Nokia 3510i->SE k510i-> SE w580i(uspesne vracenej po 4. reklamaci)->SE w995(prozatim decustomizace, pridano par flash schematek, mensi uprava menu.ml, zmena fontu a funkce pravyho tacitka:))-> XPERIA Neo

Není dùle¾ité, kolik lidí inhumuje¹, dùle¾ité je, kolika lidem se nepodaøí inhumovat tebe.
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #6 v: 18. Prosinec 2012, 14:02 »

Mám takovou nepøíjemnou zprávu. Google ukonèí SyncML i ActiveSync: http://www.root.cz/zpravicky/google-opet-uklizi-a-rusi-nektere-sve-sluzby/#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Synchronizace Google úètu pomocí Active Sync s hloupým telefonem (A2 platforma)
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.009 sekund, 17 dotaz.