SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
18. erven 2024, 23:13

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
  Zobrazit pspvky
Strana: [1]
1  Ostatní telefony / Telefony øady Z / Re: Moje Z710i (Twilight Black) v: 09. Duben 2010, 08:59
Ahoj,
snad sem jeste nekdo chodi. Mel bych prosbu. Nejak se mi povedlo vypnout zobrazovani obrazku v internetovem prohlizeci a za boha se mi nadari je znovu zobrazit. Na volby v moznostech to nijak nereaguje. Doakazal byste mi nekdo poradit?

Dik, VildaS
2  Ostatní telefony / Telefony øady Z / Z710i-V¹eobecná Diskuze v: 14. Prosinec 2007, 11:16
Tak po týdnu hraní mé prvotní nad¹ení trochu ochladlo. Nìkteré vìci jsou v Z710i na mùj vkus nedota¾eny a bude mi trvat ne¾ si na nì zvyknu. O absenci mo¾nosti nastavit si pro ka¾dý profil jiné oznámení do¹lé zprávy jsem tu u¾ psal, ale víc mi vadí nemo¾nost zmìnit upozornìní na událost v kalendáøi. Je to jen takové kuòknutí, které se snadno pøeslechne.

Dál mi vadí mi, ¾e kdy¾ rozsvítím vnìj¹í displej (co¾ se stane èasto nechtì) rozsvítí se i podsvícení hlavního displeje a kláves, co¾ zbyteènì spotøebovává energii. Ostatnì pokud zamknu obslu¾né klávesy walkmana, oèekával bych, ¾e nebudou reagovat vùbec :-(

Seznam událostí je pro mì bájeèná novinka. Hloupé je, ¾e na vnìj¹ím displeji stále trèí první událost, nikoli poslední. Tak¾e ode¹lu SMS a dokud ji neodsouhlasím budu tam mít stále doruèenku i kdy¾ mi mezitím pøijde nìkolik SMS, o kterých pak tøeba ani nevím.

To, ¾e pokud chci pøená¹et data kabelem, telefon se vypne je sice mrzuté, ale proto¾e pou¾ívám spí¹ BT pøenos, který tímto ne¹varem netrpí, tak mi to zas tak nevadí. (Zajímalo by mì, jestli to je pøíznaèné jen pro tento mobil nebo pro SE jako takový, nebo jestli se tak chovají i jiné znaèky).

Pokud máte nìkdo zku¹enosti jak tìmto nedostatkùm èelit, budu rád, kdy¾ se se mnou podìlíte.
Strana: [1]

© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.009 sekund, 19 dotaz.