SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 13:22

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Mix Walkman, TXT Pro (Modertor: Ganimed)  |  Tma: TXT Pro - problém s wifi
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: TXT Pro - problém s wifi  (Zobrazeno 5827 x)
JarynSTF
U¾ivatel
***
Pspvk: 3


Zobrazit profil
« v: 25. nor 2013, 16:16 »

Koupil jsem zhruba pøed 3 mìsíci telefon Sony Ericsson TXT Pro, telefon fungoval bez problémù, pouze jednou se stalo, ¾e po nahrávání souborù z PC na pamì»ovou kartu zahlásil, ¾e není vlo¾ená SIM karta. Ale pøed týdnem mi telefon pøestal vyhledávat wifi sítì. Nezobrazí se ani ikonka, ¾e by byla wifi zapnutá, nenajde ani jednu sí», o kterých bezpeènì vím, ¾e v okolí jsou a lze se na nì pøipojit. Aktualizoval jsem firmware pøes SUES II a kvùli èeské lokalizaci i pøes Wotanserver na poslední vydaný firmware, poté mi asi dva dny wifi zase normálnì fungovala, nicménì nyní nastal tentý¾ problém znovu. Telefon je opravdu nový, chci se proto zeptat, jestli jsem pøi¹el èi nepøi¹el o záruku pøenistalováním firmwaru a zdali má smysl posílat telefon na reklamaci.

A pokud jsem o záruku takto pøi¹el, jestli není nìjaký zpùsob, jak sehnat pùvodní firmware a prostì dát telefon do takového pùvodního stavu, aby na to pøi reklamaci nepøi¹li.

Díky
uloena
M.Èermák
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Shiho Black+IM502+8GB & Shakira White+8GB
Pspvk: 1350


Zobrazit profil WWW
« Odpov #1 v: 26. nor 2013, 19:21 »

kdy¾ problém po pøeinstalaci zmizel tak bych to zkusil znova pøeinstalovat..
záruku ti nemusí uznat kdy¾ jsi pøeinstaloval firmware na jinej ne¾ tam byl pùvodnì. kdy¾ øíká¹ "kvùli èeské lokalizaci jsem pøehrál pøes wotan" - to ti èeskou verzi seus nenahrál? podle toho tam pùvodnì èeská verze ani nebyla a telefon je ¹edivka,co¾ ale nemusí vadit v¾dy,existují i firmy co mobily reklamují bez problémù i kdy¾ mají ¹edivky..
problémùm se vyhne¹ (jak správnì tu¹í¹) kdy¾ nahraje¹ firmware co tam byl (jde o lokalizaci,ne verzi.kdy¾ byl kupovaný od operátora tak firmware operátora).hledat ti ho nebudu,dokud má¹ wotan a nevím jestli to potøebuje¹ jinak ne¾ co nabízí wotan..
uloenaDùle¾ité èlánky
Zkuste ELFy! elfpacky jsou poøád aktualizovány - C905
JarynSTF
U¾ivatel
***
Pspvk: 3


Zobrazit profil
« Odpov #2 v: 13. Bezen 2013, 16:52 »

Já to pøeinstaloval u¾ dvakrát a zatím to v¾dycky pøestalo fungovat. Ale tøeba teï asi týden po tom, co jsem zde napsal dotaz, se ta wifi na jeden den zase rozjela. A pak opìt nic. Co se týká èeské verze, tak ta byla v telefonu pùvodnì, ale SEUS ji pøehrál na anglickou, kde èe¹tina nebyla vùbec v nabídce (co jsem proèítal net, tak tenhle problém mìlo více lidí, vèetnì u¾ivatelù CK13i). Moc se v téhle problematice nevyznám, ale dost mì to sere. Èlovìk koupí nový mobil, kde mu pøestane jet wifi, v dobré víøe aktualizuje firmware pøes oficial SEUS, který mu mobil posere tak, ¾e v nìm není èe¹tina, pak telefon flashnu pøes Wotan, mám èe¹tinu, ale zase nemám wifi a teï se jen bojím, aby pøi reklamaci neprskali, ¾e jsem si dovolil se v tom vrtat.

Ka¾dopádnì, není tady nìkdo, kdo by se mohl ve svém Txt Pro podívat, jaká verze firmwaru je v mobilu nahrána origo? Na Wotanu je více verzí (od R3AC020 po RCAE021), tak abych vybral tu pùvodní (jestli je to teda vùbec jedna z nich).

Je¹tì jsem si øíkal, ¾e telefon znovu zkusím prohnat SEUSem a pak se zkusím tváøit, jako¾e oficiální aktualizace firmwaru to posrala, ale pokud jsem správnì èetl Wotan, tak díky jejich vychytávce mi teï SEUS mobil nevezme (je to ochrana proti nechtìnému downgradowání firmwaru právì pøes SEUS).
uloena
M.Èermák
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Shiho Black+IM502+8GB & Shakira White+8GB
Pspvk: 1350


Zobrazit profil WWW
« Odpov #3 v: 13. Bezen 2013, 17:30 »

je jedno co mají jiní v txt pro za firmware,ale jestli není od operátora tak vezmi verzi central europe s nejvy¹¹ím èíslem (nejnovìj¹í)
kdy¾ ti wifi teda nejde ani po nìkolikátým pøehrání,reklamoval bych. kde byl vùbec koupenej?
uloenaDùle¾ité èlánky
Zkuste ELFy! elfpacky jsou poøád aktualizovány - C905
JarynSTF
U¾ivatel
***
Pspvk: 3


Zobrazit profil
« Odpov #4 v: 13. Bezen 2013, 19:29 »

Ok, øíkám, nevyznám se v tom a pøedstavuju si to zøejmì jako Hurvínek válku. Nejnovìj¹í firmware Central Europe tam je, tak¾e prostì tradá na reklamaci. Je kupovaný zde: http://1-2umobil.cz/shop/index.php
uloena
M.Èermák
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Shiho Black+IM502+8GB & Shakira White+8GB
Pspvk: 1350


Zobrazit profil WWW
« Odpov #5 v: 18. Bezen 2013, 19:00 »

jo tak to je ¹edivka urèitì..hodnì ¹tìstí s reklamací
uloenaDùle¾ité èlánky
Zkuste ELFy! elfpacky jsou poøád aktualizovány - C905
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Mix Walkman, TXT Pro (Modertor: Ganimed)  |  Tma: TXT Pro - problém s wifi
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 17 dotaz.