SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
22. ervenec 2024, 14:42

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142457 pspvk v 9999 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  K750i/W700i/W800i/D750i (Modertor: Ganimed)  |  Tma: DÙLE®ITÉ: Rozcestník sekce K750i/W800i/D750i
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: DÙLE®ITÉ: Rozcestník sekce K750i/W800i/D750i  (Zobrazeno 19434 x)
MarekHajn
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Nokia 5800 XpressMusic
Pspvk: 1723Zobrazit profil WWW
« v: 14. nor 2006, 18:51 »

Po vzoru jiných sekcí i zde vytváøíme jakýsi rozcestník, který se pokusí dovést vás k nejèastìji probíraným tématùm a tím i zodpovìdìt va¹e otázky.

Tímto chceme samozøejmì ulehèit práci v¹em novým i stávajícím náv¹tìvníkùm na¹eho fóra a zároveò se tak pokusím sní¾it poèet duplicitních témat, které fórum, vám ètenáøùm, znepøehledòují....

Jako první doporuèuji pøeèíst èlánek Otázky a odpovìdi:  http://semania.cz/content/view/1481/2/

1. V¹e o aktualizaci firmware v domácích podmínkách - thread1

2. Jak vypadají fotky poøízené 2Mpix mobilem - thread1

3. Jak na 300kB MMS - thread1

4. V¹e o videu v K750i/W800i/D750i:

  • Kvalita videa poøízeného telefonem a jak jej pøehrát v PC - thread1
  • Jaké parametry nastavit pøi pøevodu videa z PC formátù/DVD do telefonu - thread2
  • Mo¾né chyby pøi pøehrávání - thread3
  • Jak pozastavit film, aby se pøi odchodu do menu a následném navrácení zpustil od místa pøeru¹ení - thread4
  • Jak na filmy s titulky - thread5

5. Jaké pou¾ít pouzdro? - thread1, thread2 thread3

6. V¹e o sluchátkách HPM-70 a jiných - thread1, thread2, thread3, thread4

7. FW W800i do K750i a D750i a naopak - thread1, thread2, thread3, thread4, thread5, thread6

8. Folie na ochranu displeje - thread1

9. Joystick, klávesnice a pøípadné problémy - thread1, thread2, thread3, thread4

10. Jak vytvoøit webcameru z K750i/W800i/D750i - thread1

11. V¹e o pamì»ových kartách - thread1, thread2, thread3, thread4, thread5, thread6, thread7,
                                                   thread8, thread9, thread10, thread11, thread12, thread13


12. Redukce FastPort > 3,5mm jack - thread1, thread2, thread3, thread4

13. V¹e o MP3 na K750i/W800i/D750i (nastavení kvality) - thread1

14. V¹e o bì¾ném a USB nabíjení a bateriích - thread1, thread2, thread3, thread4, thread5, thread6

15. Jak èistit telefon - thread1, thread2

16. Zmìna loga operátora na displeji - thread1, thread2

17. Knihy na K750i/W800i/D750i - thread1

18. IM messenger pro K750i/W800i/D750i - thread1, thread2, thread3, thread4, thread5, thread6

19. Prohlí¾eè Opera Mini a jiné - thread1, thread2, thread3

20. GPS navigace v K750i/W800i/D750i - thread1

21. Jak rozebrat K750i/W800i/D750i - thread1

22. Jak na schémata menu - thread1, thread2

23. Vyzvánìcí profily a vyzvánìní obecnì - thread1

24. Kde sehnat náhradní díly? - thread1

25. Barevné varianty K750i/W800i/D750i a výmìna krytù - thread1, thread2, thread3, thread4

26. Zaplnìní pamìti SMS - thread1

27. Jak na opakované události v kalendáøi - thread1

28. Ovladaè USB Mass Storage pro W800i - thread1

29. Problém s menu èinností u Vodafone (neoprávnìná customizace) - thread1

30. Problémy se zoomováním pøi nastavení nevy¹¹ího rozli¹ení fotografie - thread1

Rozcestník budeme prùbì¾nì doplòovat.

Pokud byste v nìm na¹li nìjakou chybu, nebo vám v nìm nìco chybí, kontaktujte MNÌ prosím soukromou zprávou.
« Posledn prava: 14. nor 2007, 12:30 od Jajar » uloena

Narození SEManie. Pamatujete? U¾ je to dávno... Ale já u toho byl a jsem za to vdìèný.
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  K750i/W700i/W800i/D750i (Modertor: Ganimed)  |  Tma: DÙLE®ITÉ: Rozcestník sekce K750i/W800i/D750i
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.009 sekund, 18 dotaz.