SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:39

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Google Android  |  Návody  |  Návody pro Android 2.1 (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Flasher - program na úpravu telefonù Sony Ericsson (Root, Flash, Recovery... )
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Flasher - program na úpravu telefonù Sony Ericsson (Root, Flash, Recovery... )  (Zobrazeno 9172 x)
Joza
Anonym
« v: 23. Leden 2011, 12:58 »

Na XDA se pøed pár dny objevila nová verze Flasheru, tentokrát ale autorem u¾ není pouze Bin4ary, ale vzhledem k nedostatku èasu mu pomáhá dal¹í u¾ivatel Androxyde a zmìny v programu jsou natolik rozsáhlé, ¾e jsem se rozhodl mu vìnovat samostatný návod a diskuzi. Tento program toti¾ umí spoustu ¹ikovných vìcí, které jinak musíte dìlat pomocí nìkolika návodù a to je¹tì obèas v rùzné obmìnì pro rùzné telefony. Nyní vám na vìt¹inu úprav staèí tento jediný program, který navíc funguje pro v¹echny telefony a kromì flashování firmwaru a tøeba rootování zvládne také instalaci Recovery, Busyboxu, proèi¹tìní telefonu, instalaci doplòkových aplikací a mnoho dal¹ího. Za sebe program jednoznaènì doporuèuji, u¹etøí vám èas. Tento návod není tak úplnì typickým návodem, vìnuje se toti¾ programu a rùzným zku¹enostem, které z jeho pou¾ití vzniknou. Nebudu se vìnovat moc tomu, jak v programu aplikovat jednotlivé úpravy, spí¹e si je postupnì projdeme. Pojïme tedy na to.

1. nejprve je potøeba program stáhnout a následnì nainstalovat. Download je tady (jedná se o samorozbalovací archiv)
http://www.edisk.cz/stahni/74252/FlashTool_0.2.5.exe_35.94MB.html

2. pøed samotným pøipojením telefonu doporuèuji povolit instalaci neznámých aplikací a stejnì tak povolit také ladìní, obojí najdete v nastavení/aplikace

3. nyní u¾ se konkrétnì mù¾eme podívat na menu programu a jednotlivé funkce, které nabízí. Program (mo¾ná ¾e zatím) není v èe¹tinì, je ale velmi jednoduchý a textu je zde stejnì minimum, vìt¹ina vìcí se navíc jmenuje èesky i anglicky naprosto stejnì, tak¾e se není èeho bát. Pojïme se tedy projít ty nejdùle¾itìj¹í (zámìrnì neøíkám v¹echny) funkce, které flasher nabízí- aktualizace firmwaru (je nuté stáhnout zvlá¹»)
- rootování telefonu
- instalace recovery
- mo¾nost proèi¹tìní telefonu
- instalace doplòkových aplikací
- práce s root právy

4.  toto myslím, ¾e jako základní pøehled staèí. Pou¾ívání programu je velmi intuitivní a jednoduché, v¾dy to chce si jen pøedem ujasnit, o jakou úpravu se vám jedná a mít alespoò základní pøehled o tom, co se pøitom v telefonu dìje (a tím pádem tøeba rozli¹it, jestli pøipojovat telefon ve flash módu nebo tøeba v re¾imu ladìní). Pokud ale máte jakékoliv otázky, poznatky nebo vlastní dojmy, ní¾e najdete odkaz na diskuzi, kde se mù¾ete naplno projevit

Diskutovat o tomto programu mù¾ete zde:
http://forum.semania.cz/index.php?topic=27727.0


« Posledn prava: 25. Leden 2011, 09:53 od Jozef Cmar » uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Google Android  |  Návody  |  Návody pro Android 2.1 (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Flasher - program na úpravu telefonù Sony Ericsson (Root, Flash, Recovery... )
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.006 sekund, 16 dotaz.