SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 13:13

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Google Android  |  Root a úpravy s ním spojené (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Hrátky s HW klávesnicí u X10 Mini Pro alias sbírka pár úprav
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Hrátky s HW klávesnicí u X10 Mini Pro alias sbírka pár úprav  (Zobrazeno 11543 x)
HUdasp
U¾ivatel
***
Telefon: SE SK17i, SE G502
Pspvk: 1865Zobrazit profil WWW
« v: 18. Leden 2011, 16:41 »

Jako vedlej¹í produkt mých dne¹ních úprav je tento návodík. Spojuje v sobì nìkolik postup, kterými jsem se dnes proplétal. Pár vìcí by je¹tì chtìlo doplnit, pokud bude mít nìkdo invenci, mù¾e se ozvat. V¹echny postupy jsou dìlány pomocí Root Explorer. Pøed v¹emi úpravami doporuèuju zálohu pomocí xRecovery, kdyby se nìco pokazilo.

Zmìna rozlo¾ení klávesnice na QWERTZ
Mnoho øeèí a spoustì lidem to nejde. Tak¾e prostì a jednodu¹e. Inspirováno postupem od nulda.jn, tímto mu dìkuji a posílám jeho postup vý¹, jeliko¾ je dost ztracen ve víru fóra.

Postup

- stáhneme si balíèek zde a rozbalíme - dostaneme 2 soubory
- soubory nakopírujem na kartu
- v Root Exploreru (dále v pøíspìvku oznaèován RE) najede do slo¾ky /system a v pravém horním rohu kliknem na "Mount R/W"
- soubor keyprint.xml nakopírujem do slo¾ky /system/usr/keyboard-config/ a pøepí¹eme pùvodní
- soubor mimmi_keypad.kcm nakopírujem do slo¾ky /system/usr/keychars/, pøepí¹eme pùvodní a nastavíme práva dle obrázku ní¾e- restart a hotovo

Pozor! Takto zmìnìné schéma funguje pouze v situaci, kdy jako klávesnici pou¾íváte standartní výchozí vstup, a ne nìjakou doinstalovanou. Jak toto vyøe¹it, viz ní¾e.


Jak si upravit znaky na HW klávesnici
Mù¾e se stát, ¾e na klávesnici jsou znaky, které nepotøebujeme a chceme je vymìnit za potøebné.

Postup
- pomocí RE si zjistíme, jaký layout u¾íváme - najedeme do slo¾ky /system/usr/keyboard-config/ a zobrazíme si soubor keyprint.xml- zjistíme si zde , jaké rozlo¾ení pou¾íváme - oznaèeno vý¹e èervenì
- takto pojmenovaný xml soubor najdeme ve slo¾ce /system/usr/keyboard-config/layouts/ - pøekopírujem ho na kartu a kartu píchnem do PC
- sta¾ený soubor si otevøeme v PC - ku spokojenosti pou¾ívám WordPad
- v souboru jsou ulo¾eny znaky, které telefon vyu¾ívá pøi psaní na klávesnici - co kde je se jednodu¹e zorientujete, kdy¾ obsah souboru porovnáte fyzicky s klávesnicí na telefonu. Klíè k jedné polo¾ce je zde:

Cituji
  <key id="35"
       primaryNormal="h" primaryShifted="H"
       associatedNormal="6" associatedShifted="6"/>


Znaky primary - alias ty èerné na klávesnici
Znaky associated - alias ty modré na klávesnici funkèní po stisku modrého èudlíku
Normal - klasická (jakoby malá) písmenka
Shifted - Znaky po stisku ¹ipky nahoru (Shift)

- zde si znaky upravíme ke svému gustu - znaky se umis»ují mezi "apostrofy" a tam, kde jsou META znaky, bych se moc ne¹»oural
- soubor ulo¾íme, ¹oupnem zpátky na kartu
- v RE  soubor svého layoutu.xml nakopírujem do slo¾ky /system/usr/keyboard-config/layouts/, pøepí¹eme pùvodní a nastavíme práva- restart, hotovo

Pozor! Takto zmìnìné schéma funguje pouze v situaci, kdy jako klávesnici pou¾íváte standartní výchozí vstup, a ne nìjakou doinstalovanou. Jak toto vyøe¹it, viz ní¾e.


Jiná klávesnice pro landscape a portrait re¾im
Vý¹e zmínìné úpravy jsou Nám na houby, kdy¾ u¾íváme jinou klávesnici, ne¾ defaultní. Která je ale v portrait re¾imu na dvì vìci a potøebujeme jí, jen kdy¾ pí¹em na HW klávesnici. Co s tím? Øe¹ení opìt skrývá XDA a její èlenové. Jmenuje se Keyboard Manager - autorské stránky zde. Aplikace vy¾aduje k bìhu ROOT a umo¾òuje nám rozdílné navolení klávesnice pro horizontální a vertikální re¾im.

Instalace - aèkoliv je to apk soubor, není tak jednoduchá, jak by se zdálo
- stáhneme si apk soubor odtud, ¹oupnem ho na kartu
- v Root Exploreru (dále v pøíspìvku oznaèován RE) najede do slo¾ky /system a v pravém horním rohu kliknem na "Mount R/W"
- do slo¾ky /system/app/ nakopírujeme soubor KeyboardManager.1.1.apk a upravíme práva takto:- restart a máme nainstalováno

Pou¾ití
- po restartu by se nám mìl v menu objevit zástupce programu se jménem Keyboard Manager - spustíme ho, optá se na práva root, tak mu je povolíme
- po startu si aplikaci nastavíme dle screenu ní¾e- a v rozevíracím seznamu si nastavíme klávesnice jak chceme
- zavøem a je to hotovo

Aplikace není oficiální a dle XDA má nìjaké mouchy, nicménì na X10 Mini Pro s 2.0.2.A firmware jede dobøe.
uloena
Technicek
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE Xperia X10 mini pro
Pspvk: 27


Zobrazit profil
« Odpov #1 v: 02. Srpen 2011, 20:41 »

Mam ROM 2,2 Froyo upravenou od Josefa nelibi se me tam klavesnice nema diakritiku a i pres shift nejde psat, mam ulozeny soubor z 2,1 co jsem si upravoval z qwerty na qwertz dala by se pouzit v tedle ROM? A co Fotoaparat dal by jse prehrat z 2,1 do 2,2? Dik za odpoved  
uloena
jeffos
U¾ivatel
***
Pspvk: 1


Zobrazit profil
« Odpov #2 v: 02. Duben 2014, 07:59 »

Potøebuju poradit s nastavením HW klávesnice na SK17 - bì¾í na ROM "CM 10.2 20140304 RELEASE LegacyXperia mango". V¹e je v poøádku a¾ na jeden problém s notifikací pøi vysunuté HW klávesnici a stisknutí klávesy Shift nebo Blue  Embarrassed

Jde o to, ¾e v originální ROM ...69 se po stisku klávesy:
1) Shift v notifikaèní li¹tì v pùvodní ROMce objevil znak "Aa" => následující znak bude VELKÝM PÍSMEM a dal¹í znak ji¾ písmem malým, po 2x stisknutí Shift pak nebo "A" => v¹echny dal¹í znaky VELKÝM PÍSMEM,
a
2) Blue v notifikaèní li¹tì v pùvodní ROMce zobrazil modrý ètvereèek => následující znak bude "modrý znak" na tlaèítku klávesnice a po 2x stisknutí modrý ètverèek se zelenou teèkou => v¹echny následující znaky budou "modré znaky" (typicky, kdy¾ pí¹u více èíslic)

S tou novou ROM CM10.2 LX tlaèítka sice fungují, ale v notifikaèní li¹tì se nic nezobrazuje.

Dále by mne zajímalo, jestli nìkdo neví, jak do XMP s tou ROMkou CM 10.2 LX dostat Launcher (Home.apk) z pùvodní ROMky, s mo¾ností tìch kulatých rohù, kam se vkládali odkazy na app. Zkou¹el jsem ho nainstalovat, ale zatím marnì, obnovil jsem jej apku pres TB z backupu z momentu pøed instalací nové ROM nebo pøepisem apk /system/app. PO spu¹tìní launcher sice nabìhne, ale kdy¾ napø. chci z plochy odebrat ikonu, tak "spadne" a hned znovu nabìhne. Asi dìlam nìkde chybu, ale zatím netu¹ím kde. Kdy¾ nainstaluju jiný launcher, napø. Nova, tak je v¹e v poøádku.

Díky
uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Google Android  |  Root a úpravy s ním spojené (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Hrátky s HW klávesnicí u X10 Mini Pro alias sbírka pár úprav
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.007 sekund, 17 dotaz.