SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
14. ervenec 2024, 05:25

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Ostatní (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Immortal P990i
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Immortal P990i  (Zobrazeno 2385 x)
b6h3
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: P990i
Pspvk: 1Zobrazit profil
« v: 18. Prosinec 2010, 17:15 »

P990i mám necelé 4 roky. Od koupì jsem ani jednou nepøeinstalovával FW a ani neobnovoval tovární nastavení. Pravda, zasekanej je tì¾ce. Po zapnutí telefonu mi normálnì naskoèí plocha a èekám je¹tì dal¹ích 40" ne¾ zaène reagovat. Kdy¾ dojde SMS, tak otvírám obálku cca 6" Ale pøes v¹echno to svinstvo co je tam za ty leta nacpaný jede (po softwarové stráce) dost dobøe (nikdy ¾ádná chyba, nebo nìco podobnýho) co¾ se ale nedá øíct o hardweru. Spadnul mi snad milionkrát a ne nìkde do trávy nebo doma na koberec (co¾ samozøejmì taky) ale hlavnì ty pády na beton a podobnì tvrdé povrchy, párkrát za bìhu, kdy si chudák poskákal a je¹tì se projel. (Známý mìl HTC myslím ¾e MDA III, jednou mu spadnul v sedì na lavièce (cca 50cm) na záda a mìl po displayi) zato moje (mo¾ná ¾e to snesou v¹echy) P990i vydr¾í rány pìstí do displaye, je a¾ neuvìøitelný kolik výprasku vydr¾í. Bít sem ho zaèal asi 4metry zpátky, kdy¾ po jednom vá¾nì smrtícím pádu lehce prasknul kryt a od té doby s ním staèí lehce klepnout nebo zatøást a v tu ránu je off a nejde zapnout, jediné co pomáhá je právì ta ¹lupka ze pøedu, ze zadu nepomáhá. Mo¾ná by to mohlo být i tím ¾e dr¾í jen na 3 ¹roubkách a z toho dva jsou køí¾aky do krytu konektoru pro flip. navíc je to na obou stranách ulomené, tak¾e vlastnì dr¾í na jediném ¹roubu vedle LEDky. To ale poøád nic není. Pøed týdnem si definitivnì obhájil svou nesmrtelnost pøi prudkém nárazu do litinového radiátoru. Ne¹el zapnout, bu¹ení do hrudi nemìlo ¾ádnou úèinnost, tak sem se rozhodl to s ním skoncovat. Telefon odletìl k 3m vzálenému topení o které se nehezky poranil, díky absenci ¹roubkù se neroztøí¹til plast (prasl jen u ¹roubu vedle pøední kamery, ten sem pak dal na druhou stranu k LED) ale rozpadl se na èásti (upadly obì boènice z krytu, horní krytka kterou sem u¾ nena¹el, dál je pokøivená deska klávesnice, chybí pøední kamera a indikaèni LED) a já se chystal se s ním rozlouèit na v¾dy, hezky sem ho poskládal a chystal se ulo¾it ho do krabice a mezi tím jen tak zkusmo zmáèk tl.power a nevìøil vlastním oèím (i u¹ím, ¹el zase zvuk po del¹í dobì) nejen ¾e telefon bez problémù nabìhl, ale hlavnì se nevypnul pøi ka¾dém otøesu. Tak sem ho lehce zpevnil lepidýlkem, dotáhl poslední ¹roubek co mi zbyl a nakonec sem to zavr¹il obnovením továrního nastavení. Neuvìøitelný jakej je z nìho vèil rychlík! Skoro jako novej. teda a¾ na tohle:


uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Ostatní (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Immortal P990i
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 18 dotaz.