SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 13:30

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Strana: [1] 2 3 ... 13
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)  (Zobrazeno 66621 x)
Joza
Anonym
« v: 18. Bezen 2010, 14:14 »

Dnes ráno dorazil do redakce Sony Ericsson Elm. Zatím jsem z telefonku nad¹ený, za cenu co stojí, nabízí skuteènì mnoho - atypický a neotøelý vzhled (pøitom dostateènì atraktivní i decentní), kvalitní displej, pohodlnou klávesnici, kovový zadní kryt, fotoaparát s autofocusem, kompletní podporu rychlých dat vèetnì Wi-Fi, integrovaný GPS modul. Pokud by Sony Ericsson udìlal telefonu reklamu, nemù¾e být neúspì¹ný, v pomìru cena/funkce se jedná o mo¾ná nejlep¹í telefon souèasnosti. Zajímá vás na telefonu nìco? Pokud ano ptejte se (pøípadnì nav¹tivte nìkterou z O2 prodejen, kde je telefonek od dne¹ního dne skladem).
« Posledn prava: 01. Leden 2011, 21:39 od Jozef Cmar » uloena
Sasakr
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Nokia E5
Pspvk: 745Zobrazit profil
« Odpov #1 v: 18. Bezen 2010, 15:57 »

Prosil bych testnout FPC bench. Díky.
uloena

Polarski
U¾ivatel
***
Telefon: SE D750i
Pspvk: 3


Zobrazit profil
« Odpov #2 v: 18. Bezen 2010, 16:21 »

Chtìl bych se zeptat kdy zhruba vyjde recenze na tento telefon ... Dík za odpovìï.
uloena
Piti20
U¾ivatel
***
Telefon: C905, Xperia X10 mini pro, C510
Pspvk: 963


Zobrazit profil
« Odpov #3 v: 18. Bezen 2010, 17:37 »

chcel by som sa spytat na aplikaciu widget manager. ako funguje, vyzera atd. oplati sa hladat? dakujem za odpoved.
uloena
PavelH2
U¾ivatel
***
Telefon: C702
Pspvk: 15


Zobrazit profil
« Odpov #4 v: 18. Bezen 2010, 17:44 »

Jéé koneènì :-) Mám C702 a uva¾uji o nástupci.

Chtìl bych se zeptat na kvalitu zpracování. Pøedev¹ím barvu. U C702 byla pøí¹erná! Chápu, ¾e to je tì¾ké za tak krátký èas posoudit, ale aspoò by se hodil odhad.

Dále mì zajímá GPS. Jak je to s její kvalitou a rychlostí. U C702 je jak¾tak¾ dostaèující, ale stále jsou místa, kde se hledání satelitù nezdaøí (i s posledním firmware).

Jak se spou¹tí fo»ák? Elm nemá aktivní krytku fo»áku  Cry Tak¾e znamená to odemknout klávesnici, dlouze podr¾et boèní tlaèítko a pak dal¹í vteøiny èekat, ne¾ se aplikace fo»áku spustí? Nebo to jde i se zamknutou klávesnicí? Jaká je kvalita fotografií?

Nejvíce mì zajímá software. Novinky, ale hlavnì i zmìny k hor¹ímu. Abych vìdìl, na co se mám pøipravit. Zatím jsem sly¹el, ¾e chybí pamì» na kódy a jsou zpøeházené klávesy pro psaní SMS. Z novinek bych uvítal detailní prozkou¹ení "widgetù" na hlavní obrazovce.

Poslední dotaz - jak je to s výdr¾í baterie. Pøedpokládám, ¾e by mohla být je¹tì lep¹í ne¾ u C702 (trochu vìt¹í baterie a snad vyladìnìj¹í software).

Pøedem díky za odpovìdi na dotazy.
uloena
Joza
Anonym
« Odpov #5 v: 18. Bezen 2010, 20:07 »

Recenzi se pokusím udìlat co nejdøíve, ale uvidíme, jak to èasovì zvládnu, je toho teï hodnì (mimo Vivazu a Elmu také duo od BlackBerry, ale to sem nepatøí Smajlk). Widget manager prubnu, ale mám telefon s customizací operátora, tak uvidíme, oè je ochuzen... Co se týká kvality zpracování - Elm na mì pùsobí naprosto preciznì (kovový zadní kryt je luxusní). Výdr¾ bsterie zatím netu¹ím, neb bylo málo èasu zkou¹et (na v¹echny telefony mám èas jen do nedìle...).

uloena
HUdasp
U¾ivatel
***
Telefon: SE SK17i, SE G502
Pspvk: 1865Zobrazit profil WWW
« Odpov #6 v: 18. Bezen 2010, 20:09 »

©éfredaktor semanie má Blackberry a je¹tì si to frkne do podpisu.. kam ten svìt spìje  Cheesy

Jak se na tom pí¹e? Ta klávesnice vypadá hroznì dle fotek.. Jaký je nástøel ceny?
uloena
Joza
Anonym
« Odpov #7 v: 18. Bezen 2010, 20:13 »

Nástøel je 4500 (viz ceník O2). Pí¹e se výbornì, aèkoliv to na fotkách není poznat, klávesnice urèitì patøí k horním 10 procentùm - stisk kláves je jasný a jednotlivá tlaèítka jsou dostateènì velká (sám jsem byl pøekvapený, viz první pøíspìvek, telefon si mì zatím získal, rozhodnì je to pøíjemné o¾ivení jinak zatuchlého portfolia na bázi A200).
uloena
Showtek
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE G705,SE C905,SE G700
Pspvk: 30Zobrazit profil
« Odpov #8 v: 18. Bezen 2010, 21:04 »

ako slape wifi a internetovy prehliadac??
uloena
Joza
Anonym
« Odpov #9 v: 20. Bezen 2010, 09:56 »

http://semania.cz/banan-se-povedl-prvni-dojmy-ze-sony-ericssonu-elm.html
uloena
obluda zelená
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Nokia N8-00
Pspvk: 253Zobrazit profil WWW
« Odpov #10 v: 20. Bezen 2010, 11:17 »

Tento telefon nemá v menu Dálkové ovládání. Chtìl bych se zeptat, co se stane, pokud bych do nìho poslel nìjaké vytvoøené dálkové ovládání (a» u¾ ze star¹ích telefonù - Media Player, Detskop, Prezenter nebo vlastnì vytvoøené)? Co telefon udìlá, kam si to ulo¾í, jak se bude tváøit a bude to fungovat?
uloena

Obèas se tady objevím.
Motorola T180 -> Nokia 3140 -> SE Z600 -> Nokia 3410 -> SE K750i -> SE K790i -> Nokia N8-00
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #11 v: 20. Bezen 2010, 15:22 »

Kdo chce psa bít... http://forum.semania.cz/index.php?topic=23622.msg185951#msg185951 // Myslím, ¾e se toto týká i Elmu.

BTW: Nehoupe se na stole?

Ke konektoru na boku: není to výsada SE: http://www.nokia.cz/produkty/telefony/nokia-2630
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
Joza
Anonym
« Odpov #12 v: 20. Bezen 2010, 15:52 »

Kdy¾ ho jen polo¾í¹ a nedotýká¹ se jej, tak se nehoupe Smajlk
uloena
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #13 v: 20. Bezen 2010, 15:53 »

Obèas pí¹u i na polo¾eném mobilu, ale týká se to spí¹e slovníku. Zprávu bych takto nenapsal.
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
Joza
Anonym
« Odpov #14 v: 20. Bezen 2010, 17:28 »

Defaultní schémátka ze Sony Ericssonu Elm si mù¾ete stáhnout v na¹em downloadu zde:
http://semania.cz/index.php?option=com_remository&Itemid=62&func=fileinfo&id=4104

uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1] 2 3 ... 13
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Platforma A200  |  Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Sony Ericsson Elm v redakci - krásný banán (ptejte se co vás zajímá)
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.01 sekund, 18 dotaz.