SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
14. ervenec 2024, 05:34

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Symbian S60  |  Obecné (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Sony Ericsson Satio - v¹eobecná diskuse
Strana: 1 ... 69 70 [71]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Sony Ericsson Satio - v¹eobecná diskuse  (Zobrazeno 339620 x)
franta.h123
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE SATIO U1i / SE K750i
Pspvk: 22Zobrazit profil
« Odpov #1050 v: 04. Bezen 2011, 17:47 »

Zdravím lidièky. Mam Satio rok ale spoustu popisovaných problémù jsem ani nepotkal. Jediné problémy jsem mnìl s GALERII naèítání a zobrazovaní fotek ( max 2995 kouskù .) mo¾nosti pøehrávaèe ( ze 600set skladeb zobrazí stì¾í 80.) no a videa jsou na tom podobnì. fakt bomba (ne¾ jsem sehnal náhradní programy ,tak jsem ho málem roz¹lapal,,nìkolikrát) .Navigace a google maps, visepilot  , v¹echno tohle mnì toèí, nefunguje, a» nastavim co chci, chce se to pøipojit k internetu a nejde to vypnout. Musim vypnout foun. a to je po aktualizaci ,nìkolikrát. A jedíný problem co mnì vadí je ¾e obèas pøejde do re¾imu letadlo. nepravidelnì a za mnì nejasných podmínek. Nejde tohle nìjak o¹etøit . mnì pøipadá ¾e to zpùsobuje síla signálu v síti v souvislosti s poèasim. Ale nevím. Funguje jako telefon tak jak asi má , tak¾e a¾ na vý¹e zmínìné jsem spokojenej.
uloena
_m_v
U¾ivatel
***
Telefon: Vivaz
Pspvk: 34


Zobrazit profil
« Odpov #1051 v: 10. Bezen 2011, 23:10 »


Skúste tento freeware program:
Kd:
http://www.mediafire.com/?15oawpgnij4swmn

Vyzkou¹el jsem, ale stále zùstávají dole na displeji 2 tlaèítka a vìt¹inou pøi pøíchozím hovoru a vytahování z pouzdra nìco zmáèknu:-(
Já bych si pøedstavoval nìco, co zachová displej zamèený za v¹ech okolností a pøijme hovor pouze hardwarovou klávesou. Nevíte nìkdo o nìèem?
uloena
roxetak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Xperia mini pro, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy Ch@t, HTC Touch HD,
Pspvk: 2086


Zobrazit profil WWW
« Odpov #1052 v: 10. Bezen 2011, 23:41 »

skus iphone lock alebo nejaku podobnu aplikaciu.
uloena

Plny suflik telefonov SE.
Hlavne smarty P1i, M600i, U1i, W960i, p800i, HTC Diamond
Kosabek
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE Satio U1 black SDM 16GB
Pspvk: 335Zobrazit profil
« Odpov #1053 v: 11. Bezen 2011, 00:12 »

franta.h123 Jako navigaci pou¾ívám sygic maká na 100% a jede jen pøes GPS v telefonu ¾ádné pøipojování na internet se nekoná.®ádný problém se svým kusem co popisuje¹ tedy nemám jsem nadmíru spokojen.Jediný problém který mám, je ¾e èas od èasu musím telefon vypnout a znovu zapnout ponìvad¾ mám nìjaký problém SPB SHEL pøijde mi zpráva otevøu ji a dále s ní nejde u¾ pracovat ani z ní odejít.Vypnu telefon znovu zapnu jdu do té stejné zprávy a v¹e je zase v poøádku.Tak nevím asi nìco s SPB ale neøe¹ím to stane se to tak jednou do mìsíce tak¾e to nìjak nebolí.Nevím jak jsou na tom ostatní u¾ivatelé Satia ale já jsem je¹tì nezaznamenal jeden jediný problém ohlednì telefonu jsem rád ¾e jsem si ho poøídil a nemohu proti nìmu øíct jedno jediné ¹patné slovo.Musel jsem jen vymìnit ochranou folii na displeji a to mì mrzí byla celkem dobrá ale pøesto ¾e je hýèkán nemám ponìtí jak ale do kraje folie mi asi kocour zaryl drápy tak jsem ji mìl po¹kozenou byly tam dvì dírky a kousek natr¾en vymìnil jsem a v¹e je OK.Jo a s pøijimáním hovoru se mi takté¾ je¹tì nikdy nestalo ¾e bych ho odmítl nebo pøijal je pravda ¾e ho mám neustále v pouzdøe a kdy¾ ho vyndavám tak chytám opaèný konec.
« Posledn prava: 11. Bezen 2011, 00:14 od Kosabek » uloena

Motorola D160,D520,AMIO,2x m3888,Alcatel one touch 302,501,2x SE T630,SE D750i,2x SE K790i,SE C905,Satio U1,MMR-70,HPM-70,HPM-77,HBH-GV435a,M2-8GB,SDM-16GB,IAC-25,IDC-22,CLA-60,MPS-60,MBS-100,CDS- 65,CDS-75,SBH-600,2x SE 108i Èedar,Samsung GT 5570 Galaxi mini,2x Samsung Galaxi S I9000.
Leo¹
U¾ivatel
***
Pspvk: 6


Zobrazit profil
« Odpov #1054 v: 25. Kvten 2011, 17:25 »

Ahoj, chtìl bych se prosím zeptat, mam vivaz pro koupen ve ¹výcarsku, telefon neobsahuje èe¹tinu, chtìl jsem ji tam dohrát a pøehrát v¹emi zpusoby co jsem se doèetl na netu a poøád se nevede. Mohl by mi nìkdo poradit prosím.  http://www.sonymania.cz/view.php?cisloclanku=2010050010-Jednoducha-decustomizace-smartphonu-Satio-a-Vivaz        ....tento zpusob jsem taky zkou¹el, díky za rady.
uloena
kuzilek
U¾ivatel
***
Pspvk: 5


Zobrazit profil
« Odpov #1055 v: 11. Bezen 2012, 20:56 »

Pøedem se omlouvám, pokud nìkteré zde ji¾ sou rozebírány, ale:
Nedávno jsem z K800i pøe¹el pøes C702 k Satiu.
Jsem ponìkud zhrzelý, jak s pøíchodem nového telefonu, to dobré ve starém ji¾ v novém není.
A Se Satiem v extrému...
Udìlal jsem si taký malý seznam vìcí, které bych potøeboval upravit/poøe¹it. Proto se tu sbornì zeptám,
a snad se najde dobrá du¹ièka, která by tøeba po nìjakém komunikátoru navedla/poradila/èi podìlila o zku¹enost
Tedy (v bodech):
- Hack (asi 5 návodù tady a ni jeden nefunkèní (("nainstaluj XXX"  => "...certifikátu"=>vyplázlej jazyk na mne) Sad
- v C702 byla fajn aplikace 'Trenér' nìco jsem cucnul, ale nemohu bez hacku ani vyzkou¹et (nìjaké doporuèení?)
- kontakty... v K800 i C702 jsem mìl narozeniny, adresa, poznámky a pod (ètyøi zálo¾ky se v¹ím mo¾ným, tady prd...) Sad dají se nìjak pøelít aby umìly?
- mana¾er tìch kontaktù, resp. synchronizace s nìjakým adresáøem v compu... (mám winXP, ale chci utéct k Ubuntu, resp. Debianu)
- Záznamník.. Jak hovorù tak i diktafon jako taký. a aby umìl i bì¾et (nahrávat) na pozadí, a nechcípnul pøi otevøení fo»áku nebo èehokoli.
- to samé umìl by tu nìkdo pou¾ívat tlaèítka (jako napø. to co je na pøepnutí cam/foto, ¾e kdy¾ bych jej dr¾el 2sec. stisklý - tøeba ¾e pøi zamklém telefonu. spustí se diktafon) - i hodí se zrovna pøi èastých diskuzích s mìstkou policií (napø. na téma pes) a pod. Smajlk
- budíky. nìjak pøevorat budíka aby umìl na ka¾dé vyzvánìní jiný zvuk
- nu a pak si "navymej¹lím" hodilo by se, kdy¾ bych skrze BT èi klidnì WiFi umìl po¾ít Satio jako sluchátka k compu, nebo naopak jako, ¾e comp mi bude mediacentrem mobilu. Stejnì jako nìjaké VNC v mobilu... Mrknut by nebylo? Smajlk

mám jej krátce a jistì si zas navymý¹lím dal¹í vìci a brzo se pochlubím s HW tuningem a pod... (pøeci jen potøebuji ponìkud "ARMOURED" a "Nepromokavý" nejlépe do pár metrù... Gravitace to je prevít...  a zatím nikdo nena¹el èudlík kterým jej vypnout) Na HW tedy ji¾ pracuji...

Najde se nìkdo kdo by mi pomohl se v onom pøístroji po¹»ourat, tøeba se mu dostat nìjak "na konzoli" ? Smajlk
Díky
T=
uloena
kuzilek
U¾ivatel
***
Pspvk: 5


Zobrazit profil
« Odpov #1056 v: 11. Bezen 2012, 21:45 »

mnoo a taky to aby kdy¾ dám v media obrázky èi písnièky, tak aby mi to nemìlo potøebu prolejzat v¹echno a zobrazovat i vìci, které nechci zobrazovat, nejlépe, kdy¾ by to koukalo do adresáøù a ne jak si to samovolnì seøadí podle data, to bych mu za to nafackoval. to samé jako volba, zdali jsem v pamìti telefénu bo na kartì.. ne v¹echno pokupì... Sad
T=
uloena
roxetak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Xperia mini pro, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy Ch@t, HTC Touch HD,
Pspvk: 2086


Zobrazit profil WWW
« Odpov #1057 v: 14. Bezen 2012, 11:06 »

mnoo a taky to aby kdy¾ dám v media obrázky èi písnièky, tak aby mi to nemìlo potøebu prolejzat v¹echno a zobrazovat i vìci, které nechci zobrazovat, nejlépe, kdy¾ by to koukalo do adresáøù a ne jak si to samovolnì seøadí podle data, to bych mu za to nafackoval. to samé jako volba, zdali jsem v pamìti telefénu bo na kartì.. ne v¹echno pokupì... Sad
T=

Nakolko sa jedna o zakladnu vlastnost danej galerie, na toto budes musiet pouzit skor nejaku aplikaciu.
uloena

Plny suflik telefonov SE.
Hlavne smarty P1i, M600i, U1i, W960i, p800i, HTC Diamond
kuzilek
U¾ivatel
***
Pspvk: 5


Zobrazit profil
« Odpov #1058 v: 14. Bezen 2012, 23:13 »

...aplikaci....
..taky mì to napadlo,
  ...i nechci být sarkastický...
tak se pokusím nebýt...

a má¹ nìjaký tip na onu aplikaciu?

preto¾e takýto ozajsný napad, mne napadl také.

Jen se tu pítám na nìjaký tipy onìch programù, utilitek vychytávek, trickù....
Zatím ale bez efektu...
zva¾uji, zdali nemám zkopírovat jako nové samostatné vlákno. Jako by do tohoto u¾ nikdo neèíhal...

uloena
roxetak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Xperia mini pro, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy Ch@t, HTC Touch HD,
Pspvk: 2086


Zobrazit profil WWW
« Odpov #1059 v: 22. Bezen 2012, 14:22 »

Skus pohladat nieco co by bolo aj pre Nokiu 5800 Xpress MUsic. Proste pre Symbian S60 v.5
uloena

Plny suflik telefonov SE.
Hlavne smarty P1i, M600i, U1i, W960i, p800i, HTC Diamond
uursik
U¾ivatel
***
Pohlav: ena
Pspvk: 68Zobrazit profil
« Odpov #1060 v: 02. ervenec 2012, 16:11 »

zkou¹ela jsem do sony ericsson satio instalovat hru Talking Tom Cat - bohu¾el. dohrála jsem potøebné Qt i QtMobility - a hra poøád nefunguje. poradí mi nìkdo jak to rozchodit, mobil je hacknutý.
uloena
roxetak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Xperia mini pro, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy Ch@t, HTC Touch HD,
Pspvk: 2086


Zobrazit profil WWW
« Odpov #1061 v: 04. ervenec 2012, 13:59 »

Tazko ti poradim. Skus specializovane forum na satio, ci to tam uz niekto skusal. Ja osobne moc hry nehravam a tak som toto neskusal. Link: http://satio.forume.biz/
uloena

Plny suflik telefonov SE.
Hlavne smarty P1i, M600i, U1i, W960i, p800i, HTC Diamond
uursik
U¾ivatel
***
Pohlav: ena
Pspvk: 68Zobrazit profil
« Odpov #1062 v: 04. ervenec 2012, 14:20 »

díky, zkusila jsem tam napsat.
uloena
franta.h123
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE SATIO U1i / SE K750i
Pspvk: 22Zobrazit profil
« Odpov #1063 v: 18. Kvten 2013, 18:46 »

Zdravím lidi, dlouho jsem tu nebyl, nebylo proè a hlavnì ani kdy ( vìt¹inou) . mam dotaz na ostatní vlastníky Sátia,, . Znièeho nic mi zaèalo blbnout ,,dotykování " . Ani¾ by telefon nìjak utrpìl mechanické po¹kození, zaèal najednou pomatenì pøehazovat místa dotyku, na èíselné klávesnici mi pøi dotyku na trojku sepne ètyøka nebo jednièka, a to i pøi dotyku mimo èísla. Pøi procházení nabídek nìkdy kurzor zmatenì poskakuje nahoru dolu, odkliknout nabídku je èasto nemo¾né, kolikrát musím tvrdì podr¾et a namaèkat volbu aby se aktivovala . Pøehrál jsem FW ale ani to nepomohlo. A takové kalibrování a nastavování v¹eho druhu taky bez úspìchu. Byl to celou dobu bezproblémovej foun, a¾ na nìkolik malièkostí které jsem zmínil døíve ( vìt¹inou byla chyba v síti a pokrytí). Hw tlaèítka fungujou  normálnì. Nestalo se nìkomu nìco podobného , pokud ano jak jste to øe¹ily. Zatím díky
uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: 1 ... 69 70 [71]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Symbian S60  |  Obecné (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Sony Ericsson Satio - v¹eobecná diskuse
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.011 sekund, 17 dotaz.