SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:45

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Windows Mobile  |  Obecné (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Dotazy ohlednì Xperie X1
Strana: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Dotazy ohlednì Xperie X1  (Zobrazeno 75188 x)
MR
U¾ivatel
***
Pspvk: 36


Zobrazit profil
« Odpov #75 v: 15. Kvten 2009, 11:40 »

Zdrávím, prosím Vás poradí mi nìkdo, jak zvìt¹it font u zpráv z banky na O2 SIM? Vyzkou¹el jsem samozøejmì i nastavení v mobilu, kde je nìkolik mo¾ností velikosti písma, ale na toto to nereaguje. Pøedem dìkuji.

Jinak jsem si vyøe¹il problémy se synchronizací, nebo» jsem koupil výborný synchronizaèní program XTNDConnect PC Desktop Synchronization, který pou¾ívám s ActiveSync, ale mohu na nìm na rozdíl od ActiveSync nastavit v¹e dùle¾ité a potøebné. Doporuèuji. 
uloena
_eXplorer_
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: HTc HD2, C905
Pspvk: 401Zobrazit profil WWW
« Odpov #76 v: 15. Kvten 2009, 12:40 »

tak takové oprace se sim toolkit asi nikdo neøe¹il  Roll Eyes
uloena

S10 N8110 T10s RC922 R320s T28s S25 N5110 R380s T66m S55 T68m/i T610 HBH-30 P800 P900 T230 K700 K500 T290i P910i T39m MotoV3 K750i W800 HBH300 N7650 K600i N70 E61 W900i K800i HCB-700 MBW-100 P990i M600i P1 X680 K550i E65 W380 I600 K770 N95_8GB Xperia X1 C905 iPhone Blackberry 9000 HD2
MR
U¾ivatel
***
Pspvk: 36


Zobrazit profil
« Odpov #77 v: 16. Kvten 2009, 09:35 »

Super. Díky. Je¹tì mám jeden dotaz, ale s tím asi neuspìju. Jde nìjak nastavit, aby se v kalendáøi zobrazovalo kdo má svátek. Dám pøíklad: V telefonním seznamu mám u¾ivatele se jménem Kvìtoslav Novák. Tak by se mi v kalendáøi zobrazilo: Dnes má svátek Kvìtoslav Novák. Druhý den má svátek Klaudie, ale ¾ádnou Klaudii v kontaktech nemá, tak by se mi zobrazilo jen: Dnes má svátek Klaudie. Asi u¾ toho chcu moc, ale mám jeden soft na PC který se pøesnì takhle chová, a rád bych to dostal i do XPERIE.

Zkou¹el jsi ten program nainstalovat? Mù¾u poprosit o radu a návod jak to nainstalovat, mì se nedaøí. Díky.
uloena
Ulmo
Anonym
« Odpov #78 v: 18. Kvten 2009, 20:15 »

Mám email na Seznamu, a tak jsem si vytvoøil pro tento ùèet account na Xperii (ve slo¾ce messaging). Hned po vytvoøení a pøihlá¹ení se mi úspì¹nì stáhly do pøístroje doruèené zprávy. U toho bohu¾el zùstalo Undecided, vadí mi, ¾e nelze stáhnout i zprávy odeslané, ulo¾ené atd.
Mohu si prohlédnout jen ty doruèené. Myslíte, ¾e to nìjak souvisí s velikostí zpráv  Huh?

Jinak aktuálnì pou¾ívám poslední UK ROM R3AA10 pokud to tedy má nìjaký vliv.
 Na pøedchozích ROM jsem account nevytvoøil, tak¾e nevím jestli se nìco zmìnilo.
uloena
fido_cz
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: HD2
Pspvk: 252Zobrazit profil
« Odpov #79 v: 31. Kvten 2009, 10:00 »

Potrebuji poradit. Pouzivam ROMku s poslednim TF a chci si na tlacitko namapovat otevreni nabidky Start. Kdyz to ale pomoci AEB udelam, otvira se mi klasicka nabidka Start a ja chci tu nabidku s TF. Je na to nejake reseni???
uloena
Twin.Spark
U¾ivatel
***
Pspvk: 93


Zobrazit profil
« Odpov #80 v: 06. erven 2009, 13:38 »

Èau lidièky. Mám u¾ proètený (ponìkolikáté od loòska) v¹echny mo¾ný fóra a zajímají mì osobní zku¹enosti na konkrétní vìci s Xperií. Já jsem byl leta letoucí (i díky klukùm z SEManie) u¾ivatelem Péèek P800-P990 (jen P1i jsem vynechal), a v listopadu jsem ****** vymìnil P990i za HTC Touch Pro. Tehdy byl jednak dostupný a hlavnì se zdál být vybavenìj¹í (lep¹í QWERTY, gyroskop,..). No, od té doby mì neskuteènì ve spoustì vìcí se*e. Tlaèítka hardwarový pod displejem fungují obèas blbì (asi díky jednolitému krytu, nìkdy nereagují, nìkdy se stiskne spí¹ vedlej¹í atd.). Na WM jsem si zvykl rychle a nabídka softù super, ale mo¾ná tím je dal¹í problém, musím resetovat min. 1x dennì. Pomalost telefonu dìs, nìkdy pøestane reagovat úplnì, kdy¾ mám spu¹tìný poznámkový blok, tak pøi pøíchozím hovoru telefon zvoní ale nemù¾u ho pøijmout, pøi pevným HF v autì a pøíchozím hovoru musím po pøijetí èekat asi 4 vteøiny, ne¾ mì zaène vùbec volající sly¹et, baterka vydr¾í sotva den, reprák dost tichej, poslech rádia taky tichej, atd. atd. atd... Musím pou¾ívat kvùli zamèení displeje S2U (Slide2Unlock), kde mám nastavený zobrazení 4 událostí 14 dní dopøedu, ov¹em tøeba po 20 operacích s telefonem se zaène zobrazovat jen jedna. Dál po pár hodinách pou¾ívání mi PhotoContacts pøestanou zobrazovat u sms fotku a po cca. dnu bez restartu u¾ nefungují ani nastavený vyzvánìní (to bude ale asi spí¹ programem)... A tìch vìcí je fakt mooooooooc...  Angry

Tak¾e po pùl roce u¾ to nìjak nedávám a navíc se i zdá, ¾e Xperia je koneènì za rozumný peníze (cca. 10 tisíc na shopech) a snad i FW vychytanìj¹í a s CZ lokalizací. Tak¾e velmi silná úvaha o výmìnì. Ov¹em co na mé problémy s HTC øeknou ji¾ zku¹ení u¾ivatelé Xperie??? Není v¹e jen problém WM (tedy stejný u Xperie)? Co se týèe HW tlaèítek, tak díky dìleným tlaèítkùm u Xperie v tomhle bude bez problémù, to si odvodím sám, ale co ten zbytek?Huh Bez nìkterýho toho problémového softu se asi obejdu, ale ten pøíjem hovorù pøes HF je peklo, nemo¾nost pøijmutí hovoru nìkdy taky, zasekávání úplnì... Díky moc za ve¹keré reakce...
uloena
MIKE-BIKER
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: iPhone 5 64GB White
Pspvk: 1031Zobrazit profil
« Odpov #81 v: 06. erven 2009, 15:38 »

Já osobnì mám vùèi Xperii jedinou podstatnìj¹í výtku: Mizerný reprák na mizerném místì. Ale vzhledem k tomu, ¾e nemachruju s pu¹tìnou muzikou typu Hip Hop mezi náctiletými, tak mi relativnì staèí.  Mrknut
uloena

K750i - Silver and Red. M600i white + P1i - R9K009 2x.
W800i =>  P1i => Xperia X1 => HTC HD2 => HTC Desire HD=> DELL Streak RED  =>iPhone 3GS 32GB Black => iPhone 4 32GB Black => iPhone 4S 64GB Black => iPhone 5 64GB White
Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat!!!
luxo
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: P1i,X1
Pspvk: 70Zobrazit profil
« Odpov #82 v: 06. erven 2009, 17:23 »

xperiu mam us asi pol roka ale nic take ako si napisal o htc som na xperii nepocitil restartujem max 1-2 za 7 dni tlacidla funguju ako maju a aj vsetko ostatne ,as na ten reprak je dost tichy ,ale nestalo sa my aby som ho nepocul  ze zvoni
uloena
Twin.Spark
U¾ivatel
***
Pspvk: 93


Zobrazit profil
« Odpov #83 v: 07. erven 2009, 15:14 »

Reprákem myslíte venkovní na vyzvánìní tøeba, jestli tomu rozumím... Hudbu na "hlasitý odposlech" nepou¾ívám vùbec, vlastnì hudbu pøehrávám z mobilu jen kdy¾ náhodou jedu MHD do mìsta tak 1x týdnì, a nároèný nejsem, tak¾e ani absence ekvalizéru (jak jsem se nìkde doèetl) mi naprosto nevadí. Jen je samozøejmì potøeba, aby zvonìní a sms byli sly¹et, ale to asi není problém. U HTC je problém s reproduktorem na telefonování. Prostì je velice tichý (údajnì je to konstrukcí asi té krycí møí¾ky, ale v ru¹nìj¹ím prostøedí je opravdu velmi zle sly¹et a musí èlovìk hledat pøesnou polohu repráku na ucho, aby to sly¹el (nìkteøí to øe¹í pou¾íváním dodávaných USB sluchátek/handsfree, ale to a» se na mì nikdo nezlobí, ale vìt¹inou sebou netahám)... Navíc to je jeden z dùvodù, proè také pou¾ívám soft PhotoContacts, proto¾e ten má profily a kdybych nemìl neustále zapnutý profil maximální hlasitosti v¹eho (Outer-Loud), tak jednak nesly¹ím poøádnì jak vyzvánìní, ale hlavnì právì pøi hovoru èlovìka na druhé stranì. Prostì krize... A o rádiu platí to stejné i pøi pou¾ití HF. Jsem z Brna a jednou roènì tu máme ohòostrojnou soutì¾, k ní¾ vysílá jedno z rádií hudební doprovod. S Péèkama v¾dy hudba krásnì sly¹et, ale s HTC tragédie... :-(
uloena
uiqjirka
Anonym
« Odpov #84 v: 07. erven 2009, 17:23 »

Sluchatko jako takove je prave dost hlasite oproti napr HTC Touch HD,Touch Pro atd.Hlasitost pouzivam tak na pulku jinak je to opravdu dost hlasite.
Na ce4you par uzivatelu resilo,ze sluchatko je az moc hlasite.S timto problem rozhodne problem nemam.Navic mam dve Xperie,obe jsou na tom stejne vyborne.
Jinak venkovni reprak dole je spise prumerny,ale na vyzvaneni dostatecne hlasity.Prototyp Xperie mel dva reproduktory a hlasitost byla tak o dost lepsi.
« Posledn prava: 07. erven 2009, 17:25 od uiqjirka » uloena
Twin.Spark
U¾ivatel
***
Pspvk: 93


Zobrazit profil
« Odpov #85 v: 07. erven 2009, 17:27 »

Výbornì, díky za zku¹enosti. A co dal¹í zku¹ení u¾ivatelé na mé ostatní problémy s HTC pokládané ve vèerej¹ím pøíspìvku???  Mrknut
uloena
mikiviki
Anonym
« Odpov #86 v: 08. erven 2009, 21:09 »

Zdravíèko. Jaký je rozdíl (kromì barvy) mezi èernou a silver verzí ? líbí se mi silver, ale u pár prodejcù se parametry oproti èerné lí¹í. hlavnì operaèní pamì».dík za info Mrknut
uloena
MIKE-BIKER
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: iPhone 5 64GB White
Pspvk: 1031Zobrazit profil
« Odpov #87 v: 08. erven 2009, 21:28 »

Li¹í se stejnì jako èerná a støíbrná ©kodovka. Prostì jen barvou. Smajlk
uloena

K750i - Silver and Red. M600i white + P1i - R9K009 2x.
W800i =>  P1i => Xperia X1 => HTC HD2 => HTC Desire HD=> DELL Streak RED  =>iPhone 3GS 32GB Black => iPhone 4 32GB Black => iPhone 4S 64GB Black => iPhone 5 64GB White
Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat!!!
mikiviki
Anonym
« Odpov #88 v: 08. erven 2009, 21:38 »

je li to tak, je to dobrá zpráva  Cool
díkas za info  Mrknut
uloena
JJF
U¾ivatel
***
Telefon: Xperia X10, X1
Pspvk: 459


Zobrazit profil
« Odpov #89 v: 09. erven 2009, 07:26 »

Nemá èierna pogumovaný plast vzadu na rozdiel od striebornej?
uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Windows Mobile  |  Obecné (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Dotazy ohlednì Xperie X1
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.009 sekund, 18 dotaz.