SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:49

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  K550i, K770i, K790i, K800i, K810i, T650i, S500i, Z520, Z610, Z710, Z750  |  Nastavení, pøipojení (Modertor: Ganimed)  |  Tma: PROBLÉM S PAN PØIPOJENÍM
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: PROBLÉM S PAN PØIPOJENÍM  (Zobrazeno 10729 x)
Vocasek
U¾ivatel
***
Telefon: SE K770i
Pspvk: 6


Zobrazit profil
« v: 08. ervenec 2008, 21:19 »

Zdravim, mám takovej problém s internetem v mobilu pøes Bluetooth (PAN). Pøedem musim podotknout, ¾e se na mì musí pomalu, proto¾e se v tom vùbec nevyznám.
Zkou¹el jsem to podle rùznejch návodù, ale poøád mi to nejde. Popí¹u moji situaci:
1) Stáhnul jsem si "BlueSoleil_5.0_for_32bit_OS".
2) Vytvoøil jsem si v mobilu profil tak, ¾e jsem zadal

> Pøipojit pomocí: MUJ POCITAC
> Pou¾ít proxy: Ne

3) Ten profil jsem pou¾il v "Nastavení Internetu" a "Nastavení dat. toku"
4) Potom jsem si pøes BlueSoleil spustil sí» PAN
5) na mym mobilu se objevila nahoøe v li¹tì taková malá zemìkoule
6) Spustil jsem si Mini Operu (verze 4.1)
7) Zkusil jsem si dát seznam.cz

A zobrazilo se mi: Nelze se pøipojit k internetu. Nav¹tivte prohlí¾eèem  Va¹eho poèítaèe http://www.miniopera.com/help?version=4.1 nebo zjistìte potøebné údaje od Va¹eho poskytovatele.

Tak nevím, v èem dìlám chybu nebo co je ¹patnì a potøeboval bych poradit. 'Pøedem díky v¹em za odpovìdi. A je¹tì jednou øíkám - vùbec se v tom nevyznám, jsem na tohle úplnej blbec.
uloena
DavesMan
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: C702, Samsung Galaxy S II i9100
Pspvk: 1691Zobrazit profil WWW
« Odpov #1 v: 09. ervenec 2008, 06:56 »

To, ¾e se ti v mobilu objevila zemìkoule znamená, ¾e se ti mobil pøipojil k Internetu, ov¹em ne pomocí PC (PAN), ale pomocá svého GPRS (WAP, Internet) pøipojení, za které platí¹ mobilnímu operátorovi. Èili jsi to udìlal pøesnì opaènì, pøipojil jsi k Internetu PC pøes mobil.
Pokud je pøipojen mobil pøes PC, ¾ádná zemìkoule se v li¹tì neobjeví. S BlueSoleil se to snad je¹tì nikomu rozchodit nepovedlo (pokud nìkomu ano, mohl by sepsat postup Mrknut), úspì¹ní "PANaøi" pou¾ívají soft od WIDCOMMu. Na nìj jsou taky psané návody.
uloena

Sony Ericsson C702 Speed Black / www.cyber-shot.cz
R3EK002 Generic CENTRAL-EURO, EROM: 1200-4341, OTP CID: 52, EROM CID: 52, EROM COLOR: RED, CDF: 1201-0116 R12A
SanDisk Memory Stick™ Micro 2 GB
Sony Ericsson MW600
Vocasek
U¾ivatel
***
Telefon: SE K770i
Pspvk: 6


Zobrazit profil
« Odpov #2 v: 09. ervenec 2008, 08:35 »

No s WIDCOMMem jsem to u¾ taky zkou¹el ale objevil se mi tento problém (jak je napsáno i v návodu http://www.cyber-shot.cz/navody/instalace-konfigurace-bluetooth-widcomm/)

"Po dokonèení instalace jsou opìt dvì mo¾nosti: buï máte nebo nemáte SP1/SP2. V pøípadì, ¾e ano, máte vpravo na li¹tì 2 ikonky Bluetooth; jednu od Microsoft, druhou od WIDCOMM s tím, ¾e tato hlásí, ¾e nemù¾e najít zaøízení. Toto je právì zpùsobeno ovladaèi od Microsoftu. Jak to vyøe¹it je popsané v pøilo¾eném PDF souboru:
 
1. Najít samotný adaptér (napø.: Generic Bluetooth Radio, apod.) ve Správci zaøízení
2. Ve vlastnostech zaøízení zvolit Ovladaèe, Aktualizovat ovladaè.
3. Zvolit instalaci ze seznamu / z daného umístìní.
4. Nevyhledávat, zvolím ovladaè ruènì.
5. Zvolit CSR USB Bluetooth device.
6. Dokonèit instalaci ovladaèe."


No a já mám ten problém, ¾e mi tohle nejde. Kdy¾ to udìlám podle postupu poøád tam mám tu ikonku od Microsoftu a WIDCOMM mi poøád pí¹e, ¾e nemohl najít ¾ádné Bluetooth zaøízení. Tak nevim co s tim.  Sad
uloena
◄DaveBury►
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE W810i + SanDisk 2048MB | Microstar Star Key 2.0
Pspvk: 399Zobrazit profil WWW
« Odpov #3 v: 09. ervenec 2008, 09:44 »

Pravdepodobne tvuj adapter nemi spolupracovat s WIDCOMMem
uloena

Tak jsem si øíkal, co moudrého napsat.. A¾ jsem se na to ....
--//>>
NOKIA 3210 > SONY CMD-J5 > NOKIA 8310 > Philips 530 > SONY CMD-J5 > SE W810i
Vocasek
U¾ivatel
***
Telefon: SE K770i
Pspvk: 6


Zobrazit profil
« Odpov #4 v: 09. ervenec 2008, 10:05 »

Jo a je¹tì jeden problém - teï v¾dycky kdy¾ spoojim mobil pøes USB kabel, tak se mi zobrazí ta malá zemìkoule nahoøe na li¹tì v mobilu. Nevíte jak to vypnout? Bojim se ¾e v¾dycky kdy¾ se pøipojim pøes USB a mám tam tu zemìkouli jestli nejsem pøipojenej k WAPu (aby mi to ne¾ralo peníze).
uloena
◄DaveBury►
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE W810i + SanDisk 2048MB | Microstar Star Key 2.0
Pspvk: 399Zobrazit profil WWW
« Odpov #5 v: 09. ervenec 2008, 10:34 »

Zkus se podivat do Start>nastaveni>Sitova pripojeni  ... jestli tam mas nebo nemas mobil

A nebo ve spravzi hardwaru muzes zakazat Modem>tvuj_telefon
uloena

Tak jsem si øíkal, co moudrého napsat.. A¾ jsem se na to ....
--//>>
NOKIA 3210 > SONY CMD-J5 > NOKIA 8310 > Philips 530 > SONY CMD-J5 > SE W810i
Vocasek
U¾ivatel
***
Telefon: SE K770i
Pspvk: 6


Zobrazit profil
« Odpov #6 v: 09. ervenec 2008, 10:56 »

No tak jsem to udìlal, ale zemìkoule je tam poøád Sad
uloena
Vocasek
U¾ivatel
***
Telefon: SE K770i
Pspvk: 6


Zobrazit profil
« Odpov #7 v: 09. ervenec 2008, 10:57 »

A navíc jsem zjistil, ¾e jsem za WAP utratil 186 Kè.  Angry
uloena
FilipLudvik
Anonym
« Odpov #8 v: 09. ervenec 2008, 10:59 »

do datoveho profilu napsat prazdnou apn nebo si zakaz datove sluzby u operatora
uloena
DavesMan
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: C702, Samsung Galaxy S II i9100
Pspvk: 1691Zobrazit profil WWW
« Odpov #9 v: 09. ervenec 2008, 17:16 »

Co se týèe pøipojení na kabel, v Nastavení je v poslední zálo¾ce v menu polo¾ka USB a v ní Internet s USB. Tam to lze vypnout.
Co se týèe toho Bluetooth PAN, tvùj adaptér zøejmì neobsahuje èip CSR (Cambridge Silicon) - proto ho WIDCOMMy nenajdou. Èili jsi odkázán na BlueSoleil. Ale jestli to s ním lze nìjak zprovoznit?, to netu¹ím...
uloena

Sony Ericsson C702 Speed Black / www.cyber-shot.cz
R3EK002 Generic CENTRAL-EURO, EROM: 1200-4341, OTP CID: 52, EROM CID: 52, EROM COLOR: RED, CDF: 1201-0116 R12A
SanDisk Memory Stick™ Micro 2 GB
Sony Ericsson MW600
roxetak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: Xperia mini pro, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy Ch@t, HTC Touch HD,
Pspvk: 2086


Zobrazit profil WWW
« Odpov #10 v: 09. ervenec 2008, 20:51 »

Na strance  FAQ pro BlueSoleil pisou neco jako...

"How to share my Internet connection to other computers via Bluetooth?


If you use PAN service to access Internet, you can use Internet Connection Sharing(ICS).
On the other hand, you can use LAP to access Internet.

However, for the reason of technical, it cannot support a computer to be a "TCP/IP Gateway" with PAN whose IP address is "192.168.0.x" now. We will solve this problem in the next version. For your convenience, please use some Internet Connection Sharing (ICS) software such as "Winroute Pro", "Sygate", "BlueNAT" and "Internet Gateway 6.0" to solve this problem.
"

Cili je vcelku jasne, proc sdilet pripojeni nejak nejde :-)uloena

Plny suflik telefonov SE.
Hlavne smarty P1i, M600i, U1i, W960i, p800i, HTC Diamond
DavesMan
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: C702, Samsung Galaxy S II i9100
Pspvk: 1691Zobrazit profil WWW
« Odpov #11 v: 09. ervenec 2008, 21:22 »

Ona i ta jejich odpovìï je kapku zmatená:
1) Pokud chce¹ PAN, pou¾ij Windowsí ICS. Tzn. to úplnì vypou¹tí BlueSoleil a spoléhá na Widle. Ale u té "vestavìné" podpory Bluetooth v XPèkách se mi v¾dy podaøilo rozjet PAN pouze tím "¹patným" smìrem.
2) Nemù¾e¹ pou¾ít IP 192.168.0.x - to je základní pøedpoklad pro route pøes ICS, proto¾e gateway je automaticky konfigurována jako 192.168.0.1
3) Ostatní neznám, mo¾ná ten BlueNAT dle názvu by mohl pomoci, ale není mi známo, ¾e by tøeba WinRoute mìl jakoukoliv podporu pro Bluetooth PAN. A to, ¾e PAN podporují Widle je celkem putna, proto¾e roli routu pøevezme WinRoute...
Ka¾dopádnì lze z toho FAQ vydedukovat, ¾e s BlueSoleil bude PAN chodit, mo¾ná, a¾ v pøí¹tí verzi...
uloena

Sony Ericsson C702 Speed Black / www.cyber-shot.cz
R3EK002 Generic CENTRAL-EURO, EROM: 1200-4341, OTP CID: 52, EROM CID: 52, EROM COLOR: RED, CDF: 1201-0116 R12A
SanDisk Memory Stick™ Micro 2 GB
Sony Ericsson MW600
Vocasek
U¾ivatel
***
Telefon: SE K770i
Pspvk: 6


Zobrazit profil
« Odpov #12 v: 10. ervenec 2008, 20:25 »

No hele, dìkuju za v¹echny odpovìdi, ale u¾ se na to vyprdnu... Utratil jsem skoro 200 za svoji blbost... U operátora jsem si zakázal ve¹kerý datový slu¾by a u¾ s tim konèim... je¹tì nìjak budu muset dát bluetooth v poèítaèi do kupy, proto¾e u¾ ani pøes bluetooth z PC do mobilu ani nic poslat nejde (nevim proè - asi kvùli tìm rùznejm softwarùm).
uloena
v6ak
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SK17i, G502, K320i
Pspvk: 2212Zobrazit profil WWW
« Odpov #13 v: 06. Srpen 2008, 07:16 »

Cituji
u¾ ani pøes bluetooth z PC do mobilu ani nic poslat nejde
Jednou mi prakticky pøestal fungovat BlueSoleil (asi to bude nìco podobnýho) a to jsem se AFAIK v nièem nevrtal. Pozdìji jsem chtìl nìkomu ukázat, ¾e mi to nejede - a zas to jelo. Tak¾e asi vlastnost BlueSoleilu... :-D :-(
uloena

kontakt - Ale nejsem poradna - od toho je tu toto fórum
Nitram47
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE c905 / w995 / c902
Pspvk: 319Zobrazit profil
« Odpov #14 v: 06. Srpen 2008, 09:35 »

mne v Device Manager pise, ze mam Generic Bluetooth Radio / Manufactured: Cambridge Silicon Radio Ltd. a ked som instaloval Widcomm, tak vyhodilo chybu, tak som esteskusil instalovat origo z cd Toshiba a odstavil som si wi-fi internet z pc-cka:-( pomohol az format a Win nanovo. tak sa na PAN kaslem. mam SE w580i
uloena

Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  K550i, K770i, K790i, K800i, K810i, T650i, S500i, Z520, Z610, Z710, Z750  |  Nastavení, pøipojení (Modertor: Ganimed)  |  Tma: PROBLÉM S PAN PØIPOJENÍM
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.01 sekund, 19 dotaz.