SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 14:00

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Zmìna ikon v hlavní nabídce u UIQ3
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Zmìna ikon v hlavní nabídce u UIQ3  (Zobrazeno 18499 x)
3m3
Anonym
« v: 05. Kvten 2008, 19:15 »

Návod a zmìna je na vlastní riziko,semania neruèí za pøípadné po¹kození va¹ich pøístrojù.
Uvedený návod je na model P1i,na M600i/W950i,P990i je postup stejný,
jen mají odli¹né menu a tím i nutnost kopírovat na Cèko jiné soubory mbm pro které pak musíte nastavit cestu odkud si je telefon bude naèítat.

K zmìnì ikon budete potøebovat :

1)samotné vlastní ikony ve formátu mbm,a to sice pro model P1i soubory:


 Alaunch icon.mbm         (obsahující multimedia,zábava,telefon,kanceláø,nástroje)
 Default_agenda_icon.mbm      (kalendáø
 Default_contacts_icon.mbm      (kontakty)
 Default_qmapp_icon.mbm      (zprávy)
 Qctrlpnl.mbm            (ovládací panel)

2)Potom soubory

qmapp loc.r25
qcctrlpnl loc.r25
contacts loc.r25
alaunch loc.r25
agenda loc.r25

které jsou ji¾ obsa¾ené v telefonu na disku C.
(obojí v ukázkovém zipu ji¾ upraveném,staèí zkopírovat do C:/Resource/Apps
http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3446/ )


3)A dále  Xplorer ,stáhnout mù¾ete napø zde http://www.lonelycatgames.com/?app=xplore,
pro pøesun ikon do skrytých slo¾ek a editaci souborù loc.r25

K samotné zmìnì:

1.Nejdøíve je potøeba si odemknout skryté slo¾ky ve va¹em smartu, tøeba pomocí náledujícího návodu
http://forum.semania.cz/index.php?topic=21846.0

2.po nainstalování a spu¹tìní xplore  si ze slo¾ky z karty nebo z telefonu oznaète soubory s va¹ima ikonami

Zkopírujte je do slo¾ky C:Resource/apps


Pokud u¾ budete mít ikony zmìnìný jako já, telefon se zeptá zda pøedchozí nahrané chcete pøepsat.


Teï máme ikony v telefonu a je potøeba jim nastavit cestu pøes kterou je bude telefon naèítat,defaultnì je to z disku Z,zmìníme to na C.

3.V rootu ve slo¾ce C:/resource/apps/ si postupnì najdìte soubory
qmapp loc.r25
qcctrlpnl loc.r25
contacts loc.r25
alaunch loc.r25
agenda loc.r25


které pomocí xplore editujte následovnì:
Menu – editovat  a místo disku Z pøepsat na C viz screen(zde u¾ upraveno na disk C  a potom ulo¾it.
 

Teï má telefon nastaveno, ¾e ikony menu pøedtím nahrané na disk C bude odtud naèítat místo defaultních z disku Z.


Staèí jen vá¹ smart restartovat a nové ikony jsou tu.Pro jistotu doporuèuji si udìlat zálohu souboru .mbm i .r25(mbm z  Z:Resource/apps),v pøípadì pou¾ití defaulních ikon staèí na Cèko
nahrát mbmka ze zálohy.


Dovolím si vstoupit Martinovi (3m3) do super návodu. A pøispìju jeho pøedìlávkou mbm souborù z modelu G900.

Pùvodní mbm soubory Martina, které mají v levém horním rohu "fo»ák":

jsou ke sta¾ení zde:

http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3484/


Mnou poupravené mbm soubory (prohozený fotoaparát za multimédia):

jsou ke sta¾ení zde:

http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3654/


pro P1i jsou ke sta¾ení zde:

http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3661/O zmìnì mù¾ete diskutovat v následujícím vláknu
http://forum.semania.cz/index.php?topic=17053.0
« Posledn prava: 19. Kvten 2009, 20:29 od Jozef Cmar » uloena
3m3
Anonym
« Odpov #1 v: 16. erven 2008, 17:19 »

V pøípadì editace souborù
qmapp loc.r25
qcctrlpnl loc.r25
contacts loc.r25
alaunch loc.r25
agenda loc.r25

mají tyto koncovku podle jazyka telefonu,pokud budete mít ve smártu angliètinu nebo jiný jazyk za r-kem bude jiný èíslo Mrknut
uloena
3m3
Anonym
« Odpov #2 v: 17. erven 2008, 18:28 »

Pro v¹echny kdo mají telefon v angliètinì:

-na Cko si nahrajte následující soubory pro zmìnu ikon.
http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3485/
Popsaný postup s ikonami a soubory s cestami k nim je dìlaný dle P1i ,u ostatních modelù kde je jinak poskládané menu je potøeba upravit jiné
soubory loc.r25 a k nim na C: kopírovat pøíslu¹ná mbm.
« Posledn prava: 01. Z 2008, 19:10 od 3m3 » uloena
3m3
Anonym
« Odpov #3 v: 01. Z 2008, 19:08 »

Pro v¹echny kteøí by rádi mìnili ikony hlavního menu,
ale nedaøí se jim hack systému mù¾u doporuèit sis aplikaci Capswitch.
Není potøeba hack systému jen instalace aplikace a pøepnutí na odemèení slo¾ek.
Stahnout mù¾ete tøeba zde:
http://www.se-tuning.cz/download.php?id=874&sid=9db4a96ff736cb72c9e47e6f1f4e13c8
uloena
3m3
Anonym
« Odpov #4 v: 04. Z 2008, 21:14 »

Po nìkolika pokusech a omylech na dvou G700,ikony hlavního menu i pro G700ku.
modelové ke sta¾ení zde:
http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3596/
Pokud budete chtít pou¾ít vlastní staèí pak na disk c nakopírovat stejnì pojmenovaná mbm soubory.
Dìkuji u¾ivateli Chamonyx za spolupráci Mrknut
uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1]
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Návody (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Zmìna ikon v hlavní nabídce u UIQ3
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.007 sekund, 16 dotaz.