SEMania.cz Fórum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vítejte, Anonym. Prosím pøihla¹te se nebo se zaregistrujte.
Nepøi¹el Vám aktivaèní email?
19. Èerven 2024, 07:38

Zadejte u¾ivateské jméno, heslo a dobu pøihlá¹ení
Hledat:     Pokroèilé vyhledávání
142453 pøíspìvkù v 9995 tématech od 23752 u¾ivatelù
Nejnovìj¹í u¾ivatel: tripsitter
* Domù Nápovìda Hledat Pøihlásit Registrovat
Fórum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Návody (Moderátor: Ganimed)  |  Téma: Zmìna fontu (Smartphones UIQ3)
Strana: [1]
Poslat téma Tisk
Autor Téma: Zmìna fontu (Smartphones UIQ3)  (Zobrazeno 6336 x)
SepiaX
U¾ivatel
***
Pohlaví: Mu¾
Pøíspìvkù: 72Zobrazit profil
« v: 02. Kvìten 2008, 10:10 »

Pùvodní autor: VaRo

Pár slov k fontùm pou¾ívaným ve smartech obou vý¹e zmiòovaných znaèek. UIQ3 zaøízení mají své defaultní fonty ulo¾eny na adrese Z:\Resource\Fonts (viz screen z SE P1i):
Sony Ericssoni pou¾ívají 4 defaultní fonty.


Stáhnou si je mù¾ete zde: http://se-tuning.cz/downloads/uiq3/fonty1.zip


Motorola Rizr Z8 jich má 7 (z nich¾ 2 obsahují èíské a arabské fonty a jsou pomìrnì „baculaté“ mají pøes 2 MB, ty ale v dal¹ím povídání budeme ignorovat, pak u¾ zám zbývá 5 motorolích fontù)


Stáhnou si je mù¾ete zde: http://se-tuning.cz/downloads/uiq3/fonty2.zip


K tomu, aby se fonty (a ne jen ty z Motoroly Rizr Z8) daly pou¾ít v nových smartech Sony Ericssonù, je zapotøebí je správnì pøejmenovat a ulo¾it je v SE-smartu na správné místo. Pak u¾ jen staèí smarta restartovat a nevé fonty se po zapnutí natáhnou.. Dal¹í diskuzi o témto tématu mù¾ete nav¹tívit zde: http://forum.semania.cz/index.php?topic=14957.new#new


Pøejmenované 4 fonty pro vá¹ smart musí obsahovat tyto názvy:

1.   Sans-Serif_Latin-Bold.ttf  (tuèné obyèejné)
2.   Sans-Serif_Latin-BoldItalic.ttf (tuèné naklonìné)
3.   Sans-Serif_Latin-Italic.ttf (normální naklonìné)
4.   Sans-Serif_Latin-Regular.ttf (normální)

Je mo¾né jako vý¹e uvedené 4 fonty pou¾ít 1 font výchozí, který se nám líbí a který si 4x nakopírujeme a pak pøejmenujeme, jak tøeba). U vìt¹ích fontù (nad 90 kB mám tu ¹patnou zku¹enost, ¾e výchozí font ve smartu SE je pak zmen¹en a dost drobný…

Ji¾ upravené fonty z Motoroly pro pou¾ití v SE si mù¾ete stáhnout zde:  http://se-tuning.cz/downloads/uiq3/fonty3.zip

Po sta¾ení si tyto 4 fonty ulo¾te na pamì»ovou kartu smarta od SE. Cesta: D:\Resource\Fonts

Pak u¾ jen smarta zrestartujte a po jeho startu by se vám mìl natáhnout ji¾ nový „motorolí“ font, který má pak tuto podobu:Uvedená konverze má jednu men¹í chybku, která se projeví pøi pou¾ití virtuální software klávesnici. Nìkolik znakù (konkrétnì „zvedaè“ písma – shift, enter a backspace), vzhledem ke skuteènosti, ¾e Motorola nemá dotykový displej a tudí¾ nepotøebuje virtuální klávesnici, jsou v SE smartech zobrazeny jen jako „puntík“ viz následující screen:
Za dodávku fontù z "motorolího banánu" patøí dík MarSíkovi

Kdo pou¾ívá Moto fonty z Rizru Z8, mù¾e stáhnout opravenou verzi, která ji¾ doplnila scházející znaky na virtuální klávesnici ("vypuntíkovávané") - viz demoobrázek:Stáhnout mù¾ete odsud:

http://se-tuning.cz/viewtopic.php?p=105380#105380

Diskutovat o tomto tématu mù¾ete v pùvodním topicu zde:
http://forum.semania.cz/index.php?topic=14957.0
« Poslední úprava: 13. Kvìten 2008, 20:19 od VaRo » ulo¾ena

SEManiaky darovaná P910i,HBH 200, 1GB MS Pro DUO
Fórum SEMania.cz
   

 ulo¾ena
Strana: [1]
Poslat téma Tisk
Fórum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Návody (Moderátor: Ganimed)  |  Téma: Zmìna fontu (Smartphones UIQ3)
Skoèit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. V¹echna práva vyhrazena.
Stránka vytvoøena za 0.007 sekund, 19 dotazù.