SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
22. ervenec 2024, 15:21

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142457 pspvk v 9999 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Ostatní (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Zmìòte si indikátor signálu a baterie
Strana: [1] 2 3 ... 11
Poslat tma Tisk
Autor Tma: Zmìòte si indikátor signálu a baterie  (Zobrazeno 83906 x)
VaRo
Anonym
« v: 10. ervenec 2007, 21:00 »

Chcete si ve svém UIQ3 smartu zmìnit indikátor signálu a baterie? Postupujte takto:

1. Stáhnìte si tento "rar" soubor: http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3064/

2. Po sta¾ení si ho v PC rozbalte.

3. Pøes USB kabel, èteèku karet si na kartì (ve smartu disk "D") vytvoøte nový adresáø:
D:\RESOURCE\ZSBLIB

4. Do nìj pak nakopírujte mbm soubor s názvem ZSBLIB. Png jsou jako demo-screen a textový jako info.

5. Zrestartujte smarta a u¾ívejte.  Mrknut
« Posledn prava: 01. Bezen 2008, 10:55 od VaRo » uloena
Max_fv
U¾ivatel
***
Pspvk: 83


Zobrazit profil
« Odpov #1 v: 12. ervenec 2007, 23:00 »

Tak identifikatory ve stylu iPhone


http://rapidshare.com/files/42580690/Resource.rar.html

Pro ty kdo neumi nebo nemuzou stahovat z rapidu

http://www.edisk.cz/stahni/01884/Resource.rar_21.28KB.html


Zmìnu ikon sem popisoval ve foru. :-)
« Posledn prava: 13. ervenec 2007, 09:37 od Max_fv » uloena

SE XPERIA
OldøichMládek
Anonym
« Odpov #2 v: 15. ervenec 2007, 12:58 »A ty dal¹í pou¾ívám teï bì¾nì, jen jsem chtìl ukázat jak zatím mù¾e vypadat iPhone na UIQ 3.0  Mrknut

Zatím moje poslední verze i s písmem které iPhone pou¾ívá, jen ho sehnat s podporou èeských znakù, po této stránce se mi tuning je¹tì nepovedl, ikdy¾ jsem si vytvoøil vlastní èeské znaky.

uloena
VaRo
Anonym
« Odpov #3 v: 13. Prosinec 2007, 14:38 »

Zmìna SE fontu na "motorolí" a SE indikátoru baterie na indikátor VF = má plná spokojenost.

uloena
VaRo
Anonym
« Odpov #4 v: 14. Prosinec 2007, 15:57 »

Kdo by si chtìl vyzkou¹et "Vodafouní" baterku a "Motorolí" default fonty, v¹e potøebné si mù¾e stáhnout zde:
download

Zde pak vidíte umístìní sta¾ených podadresáøù na M2-kartì (u baterie poznámka - majitelùm P990i nebudou zcela pøesnì sedìt indikátory, pokud by ale nìkdo po ní tou¾il, mám pro nìj radu, a» slu¹nì poprosí Jirku Havrlantù, je to velice ¹ikovný a ochotný pionýr...).  MrknutSta¾ené soubory si vlo¾te na kartu, umístìní je patrno z vý¹e uvedených screenù, pak u¾ jen smarta zrestartujte a u¾ívejte ve zdraví....

Jen, mo¾ná zbyteènì, doplním. Pokud by jste chtìli pozdìji zmìny fontu a baterie vrátit zpìt, staèí jen podadresáøe na M2-kartì smáznout nebo pøejmenovat...  Mrknut

Mnou pou¾ité svìtlo ¹edo-modré schémátko si pak mù¾ete stáhnout odsud:
download
« Posledn prava: 14. Prosinec 2007, 16:02 od VaRo » uloena
m3ph1st0
U¾ivatel
***
Pohlav: Mu
Telefon: SE W580i, Nokia N79+Koss Porta Pro
Pspvk: 176Zobrazit profil WWW
« Odpov #5 v: 15. Prosinec 2007, 12:44 »

Tak jsem trochu hledal a upravoval ve photoshopu a vy¹lo mi tohle. Smajlk


Ke sta¾ení v¹e v jednom ZDE
 Cool
uloena

VaRo
Anonym
« Odpov #6 v: 06. Leden 2008, 21:52 »

Mùj aktuální favorit:uloena
Joza
Anonym
« Odpov #7 v: 06. Leden 2008, 22:47 »

Mì se u M600i ( W950i) po nahrátí ZSLIB zmìní ikonka task manageru na ( aspon pro mì) skuteènì nehezkou, nevíte jak to zmìnit? Ty procenta jsou jinak výborné...
Tady je screen:

uloena
VaRo
Anonym
« Odpov #8 v: 06. Leden 2008, 22:56 »

S tím se obra» na Jirku Havrlantù, urèitì ti helfne, jinak ty "vidle" vlevo jsou znak UIQ . Co má znamenat ten "ukouslej koláè" napravo, ale fakt nevím...
uloena
VaRo
Anonym
« Odpov #9 v: 07. Leden 2008, 19:43 »

Mo¾ná u¾ máte okoukány stavové indikátory v horní li¹tì svého smárta a kladete si otázku, jak je zmìnit?  Nebo jste si stáhli nìjaké povedené indikátory z netu, ale problém je, ¾e tak øíkajíc „nesedìj“ (nejsou tam, kde by mìly být) a to vás zlobí?

V mém Pèku kablík v pravém rohu nemá být...


Pak zkuste tøeba program „MBMTool“ (od ¹ikovných ruských pionýrù, jak jinak…) a zjistíte, ¾e to není a¾ zas taková vìda...


Ve svém smártu máte defaultní nastavení. Najdete ho na Z:\Resource\ZSBLIB (viz 1.screen). A pomocí nìjakého programu - napø. X-plore je zkopírujete do PC.

Soubory sta¾ené z mé P1-ky si zde mù¾ete spolu s programem na úpravu indikátorù a nìkolika mnou sta¾enými upravenými indikátory stáhnout zde:


Po spu¹tìní programu si pak mù¾ete (pøi zachování poøadí a cca velikosti obrázkù indikátorù kvùli korektnímu zobrazování) docela dobøe vyhrát.

Mù¾ete zaèít napø. pouhým pøebarvením indikátorù tím, ¾e si defaultní obrázky zkopírujete do libovolného adresáøe v PC, zeditujete v nìjakém grafickém editoru, vrátíte zpìt do souboru (na správné místo) a soubor ulo¾íte, pak dáte na pamì»ovou kartu (pomocí èteèky nebo USB kabelu s aktivovanou mo¾ností pøenosu souborù) do adresáøe „Resource/ZSBLIB“ (to u¾ se tu døíve probíralo), zrestartujete smarta a kocháte se… nebo na zaèátek zkuste nìco jednodu¹¹ího, napø.zmìòte/pøebarvìte pouze jeden z indikátorù, je to zcela na vás…

Je to sice piplaèka, ale hezkej tuning, co øíkáte?

Je libo u baterie tento vzhled?...  nebo tento?... èi snad tento?...

Uvítal bych, kdyby nìkdo stáhnul a pak sem uploadnul soubory i z dal¹ích smartù s UIQ3 (M600i, P990i, W950i, W960i a Morotoly Rizr Z8) klidnì i brandované, aby bylo s èím si hrát…« Posledn prava: 07. Leden 2008, 19:47 od VaRo » uloena
Joza
Anonym
« Odpov #10 v: 07. Leden 2008, 20:23 »

Tady jsou soubory z W950i ( M600i), Díky Varo Smajlk
http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3292/
Kdyby ne¹li tak se ozvìte Smajlk
uloena
VaRo
Anonym
« Odpov #11 v: 08. Leden 2008, 10:00 »

Tyhle u¾ chodìj Jo¾ko, dík!. Tak u¾ tu máme P1i a W950i, je¹tì zbytek portfólia UIQ3...

Máte P1i a rádi modrou, více ménì nechcete mìnit vìt¹inu indikátorù? Mùj tipStáhnìte si tento balíèek (tmavomodré schémátko verze 2 + modrá baterie)


uloena
VaRo
Anonym
« Odpov #12 v: 08. Leden 2008, 11:10 »

Tak jsem to Jo¾ko, kvùli Tobì  Grin, urychlil.

Indikátor baterie je pro P1i (tak¾e pro W950-ku si bude¹ muset poladit... ale to jistì zmákne¹, jsi ¹ikovný pionýr a pak to sem mù¾e¹ dát pro ostatní majitele tvého modelu)

   

uloena
OldøichMládek
Anonym
« Odpov #13 v: 08. Leden 2008, 11:27 »

Tak ste mì teda rozhýbali. Jeden mùj poèin pro P1i:
síla signálu, WiFi a baterie pochází pøímo z iPhonu  Roll Eyes a ikonky pro BT zase z Motoroly RIZR Z8. Snad pro to BT se¾enu brzy lep¹í podklady.Download Resource souboru zde:http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3295/.
« Posledn prava: 08. Leden 2008, 11:33 od Oldøich Mládek » uloena
OldøichMládek
Anonym
« Odpov #14 v: 08. Leden 2008, 12:06 »

Tak tady jsou batereèky pìknì s náhledem plus download:

iPhone: download: http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3296/

Procenta: download: http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3297/

Vodafone: download: http://semania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,fileinfo/id,3298/
uloena
Frum SEMania.cz
   

 uloena
Strana: [1] 2 3 ... 11
Poslat tma Tisk
Frum SEMania.cz  |  Ostatní telefony  |  Symbian UIQ3  |  Ostatní (Modertor: Ganimed)  |  Tma: Zmìòte si indikátor signálu a baterie
Skoit do:  


© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.01 sekund, 18 dotaz.