SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
24. erven 2024, 14:04

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
  Zobrazit pspvky
Strana: 1 [2] 3 4 ... 10
16  Windows Mobile / Obecné / Re: Prosba - koupì tel Xperia X1 nebo Xperia X2 nebo Vivaz Pro v: 27. Z 2011, 18:42
Je¹tì se koukni na Aspena. Má sice men¹í displej, ale WM6.5, ta mi pøijdou je¹tì "normální" oproti novým MW7. ©patný není ani HTC Kaiser/Touch Pro/Touch Pro 2 s qwerty nebo Touch HD/HD2 které mají Office u¾ nainstalované. Na star¹í wokna se dá toho sehnat hodnì a bez nutnosti stahování a instalace pøes Marketplace.
17  Platforma A200 / TXT / Re: Sony Ericsson pøedstavil model TXT - jak se vám líbí první SE ala BlackBerry? v: 21. Z 2011, 12:06
na eshopu SE je za 2390,-, ale není skladem. U¾ se tì¹ím jak  Cheesy na recenzi.
18  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Bugy platformy A200 v: 16. Z 2011, 14:48
Roxetaku, taky Nejtek je vyladìný. Ze zaèátku odesílal jednu smsku nìkolikrát, ale s posledním FW problémy ustaly a u¾ rok ¹lape jak "Johny Wolker". Jen starý fastport vidím jako slabé místo, ale to je HW problém.
19  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Bugy platformy A200 v: 15. Z 2011, 15:27
Cedar s posledním FW nìkdy zatuhne pøi pøíchozím hovoru. Telefon zvoní, ale hovor nejde pøijmout. Na displeji se jen objeví mo¾nost hlasitého odposlechu, ale telefon nijak nereaguje. Nefungují ani zelené a èervené sluchátko.  Angry
A HW vada - pamì»ovka se sama uvolòuje popø. se pøi zasunutí "nezacvakne".
20  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Cedar - prasklé sklíèko v: 09. Z 2011, 07:47
Dobrý den, kolegyni prasklo podélnì sklíèko u Cedaru.
Je to vada od výrobce nebo rukama?
21  Platforma A200 / Mix Walkman, TXT Pro / Re: Sony Ericsson pøedstavil model Mix Walkman - jak se vám líbí? v: 18. Srpen 2011, 18:35
U¾ je k dostání i ve Brnì. Snad se brzy dozvíme, co v nìm bude za SW.
22  Platforma A200 / Mix Walkman, TXT Pro / Re: Sony Ericsson pøedstavil model TXT Pro - jak se vám líbí? v: 18. Srpen 2011, 18:33
U¾ je skladem na brnìnském 1m.cz.
23  Platforma A200 / Mix Walkman, TXT Pro / Re: Sony Ericsson pøedstavil model Mix Walkman - jak se vám líbí? v: 14. Srpen 2011, 12:26
U¾ je v nabídce za cca 2700,- http://www.x-store.cz/sony-ericsson-walkman-mix-wt13-bird-black
24  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Sony Ericsson Hazel v redakci - vysouvací Elm dorazil v: 12. Srpen 2011, 18:29
Jak je na tom Oøech s výdr¾í baterky? A netrpí stejným neduhem jako Zylo, tedy ¹patnou kabelá¾í, která se láme pøi èastém vysouvání klávesnice?
25  Platforma A200 / TXT / Re: Sony Ericsson pøedstavil model TXT - jak se vám líbí první SE ala BlackBerry? v: 12. Srpen 2011, 11:54
Tohle vídeo je zajímavé http://www.youtube.com/watch?v=Xq93JSOY9Gw&feature=related. Vypadá to jako A200ka.

Ka¾dopádnì si do "VØSR" poèkáme, to snad u¾ bude jasno.  Cool

A je¹tì pøidám jedno video, kde zazní i cena: http://www.youtube.com/watch?v=lHFQ38i_QjM&NR=1. Øíkají tam, ¾e je to klasický SE.

A je¹tì pro srovnání ikon pøidám tohle video http://www.youtube.com/watch?v=A7JONWgWpiM&feature=related, ze kterého vyplývá, ¾e je to nedotykový Jenda.
26  Platforma A200 / TXT / Re: Sony Ericsson pøedstavil model TXT - jak se vám líbí první SE ala BlackBerry? v: 11. Srpen 2011, 16:56
Podle tohoto obrázku http://www.mobilmania.cz/ShowArticleImages.aspx?id_file=934887463&article=1316586 by v nìm mohl bì¾et android - 3. ikona v horní øadì odkazuje na Androidmarket.
27  Platforma A200 / Mix Walkman, TXT Pro / Re: Sony Ericsson pøedstavil model TXT Pro - jak se vám líbí? v: 31. ervenec 2011, 15:21
Jen aby ho nezabili stejnou nevyladìnou platformou jako Jendu. Ale podle fotky to vypadá displeje, ¾e ano.
28  Platforma A200 / Tuning / Re: Úpravy telefonù na platformì A200 v jediném èlánku (diskuze) v: 13. ervenec 2011, 12:12
Ahoj semaniaci, je tu nìkdo z okolí Boskovic / Blansko, kdo by nastavil vìt¹í písmo a zvìt¹ení èasu na úvodní obrazovce v Cedaru? V èlánku je to sice dobøe popsáno, ale tohle jsem nikdy nedìlala a nechci kamarádovi rozhodit nový foun.

Tak u¾ nic. Kámo¹ ho vrátil (koupeno pøes Eshop).
29  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Bugy platformy A200 v: 22. erven 2011, 08:37
Kolegyni jsem doporuèile SE (jak jinak  Cool ). Vybrala si Èedara. Pøi zadávání slov s T9kou se jí ukazují návrhy slov i kdy¾ jsou návrhy vypnuty. Neukazují se jen s vypnutou T9kou. Ona na¹tìstí znaky "vyïubábá", ale mì by to (slu¹nì øeèeno) vadilo. Neøe¹í to nový FW?
30  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Testujeme Sony Ericsson Naite - ptejte se co vás zajímá v: 22. erven 2011, 08:22
Jejda, tak u¾ ho mám rok a kromì obèasných problémù s nìkolikanásobnì odeslanou SMSkou s ním nemám problémy. Dìlá to v místech, kde se mìní BTSka.
Strana: 1 [2] 3 4 ... 10

© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 18 dotaz.