SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
19. erven 2024, 09:29

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
  Zobrazit pspvky
Strana: [1] 2 3 ... 10
1  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 01. Listopad 2011, 07:00
Co tøeba tady: http://www.1m.cz/detail/11728/sony-ericsson-elm-j10i-%28j10i2%29+reproduktory-mps-75/ ? Kdyby k tomu necpali ty reproduktory, tak mohl stát je¹tì míò.
2  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Sony Ericsson Cedar v redakci - ptejte se co vás zajímá :) v: 22. jen 2011, 16:07
nebo tady: http://www.myj105.lasyk.net/sub/134/ALL/date/1/J105-Themes-Sony%20Ericsson-page1.html. Jinak na tomhle webu je velký výbìr v¹eho na "hloupé" SE.
3  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 13. jen 2011, 12:45
A hlavnì, není to A200  Grin
4  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 12. jen 2011, 16:59
Tak jak to tak vypadá, první odpadl Zylo. U¾ není v SE eshopu v nabídce http://obchod.sonyericsson.cz/mobilni-telefony?SortProperty=PriceAsc&PageSize=48&TableView=False#
5  Ostatní / Co se jinam neve¹lo/O tomto webu / Re: Andrea Gaal bude odpovídat v rozhovoru na va¹e otázky, pokládejte je zde v: 10. jen 2011, 20:59
©koda, ¾e ju nemù¾eme virtuálnì nakopat do ...... za pohøbení A200.  Mrknut
6  Ostatní / Co se jinam neve¹lo/O tomto webu / Re: Sony Ericsson, nebo uz jen Sony?? v: 08. jen 2011, 14:36
Mo¾ná proto zlevnili v¹echny telefony. Potøebují se zbavit tìch "zakrytovaných" s nápisem Sony Ericsson a nìkde v Èínì u¾ lisují stejné se SONY.
7  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 08. jen 2011, 08:31
Je¹tì jsem nìkde vidìla T715.
8  Platforma A200 / TXT / Re: Sony Ericsson pøedstavil model TXT - jak se vám líbí první SE ala BlackBerry? v: 07. jen 2011, 06:31
Jak je na tom tenhle Sagem s funkcemi na centrálním koleèku? Doleva zprávy, nahoru fo»ák, vpravo kalendáø a dolù kontakty? Jdou nastavit vlastní zvuky u jednotlivých kontaktù a SMS?
9  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 07. jen 2011, 06:29
®e by je odradily ty 2 pixely? Mrknut
Ale vá¾nì, doba je teï zlá, je pøed Vánocema a hodnì lidí kolem ¹póruje na dárky. Mì taky le¾í 2 telefony doma v ¹ufleti a asi tam i zùstanou, pokud mi neklekne nìkterý z tìch, co pou¾ívám.
10  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 06. jen 2011, 05:58
No, øekla bych, ¾e bude ve v¹ech posledních A200kách stejná. Pokud bude¹ chtít kaufnout, tak je to http://www.1m.cz/detail/14282/sony-ericsson-cedar-j108i/. Mají poslední kus.
11  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 05. jen 2011, 17:35
Jeden brnìnský shop má Cedara v ¹edé u¾ pod 1500 bez BT (na)slouchátka a s za1650. Zlevòovali v¹echny SEèka.
12  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Zásobník slov v: 04. jen 2011, 13:17
Mì zase vytáèí, kdy¾ mám ve slovníku nìjaké slovo s velkým písmenem na zaèátku a napí¹u shodné s jiným zakonèením, tak mi to automaticky zmìní 1. písmeno v psaném slovì na velké.
13  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 04. jen 2011, 13:14
Mì láká Zylo (v èervené). Ale bojím se, ¾e mùj dal¹í mobil bude No....Nok....je. Ani mi to nejde napsat, jak se prsty zdráhají.  Cheesy
14  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 03. jen 2011, 19:52
Konec A200? Zavítala jsem na eshop SE.cz, abych se podívala, za kolik prodávají Zylíka. Nemìli ho. Skladem nemìli skoro ¾ádný (levnìj¹í) mobil. Ale s A200 nabízeli jen Cedary, Elma a 2 Hazely. Ani jeden nebyl skladem. A bojím se, ¾e u¾ budou jen androidi a sagemové. A nejen u SE nejsou. Ani xstore, MP (Brnìnská poboèka) nebo 1m neoplývá velkými zásobami. Slovenský SE shop je na tom je¹tì hùø, ti mají jen 2 Cedary (støíbrný a èervený) a 1 Zyla (èerného). A¾ se doprodají zásoby na ostatních eshopech, tak s A200kou se budeme moct setkat jen v bazarech.  Embarrassed
15  Platforma A200 / Aino, Cedar, Elm, Hazel, Jalou, Naite, Yari / Re: Budoucnost A200 v: 29. Z 2011, 11:42
Taky bych chtìla zùstat u A200. Ale on u¾ ani ten Zylo/Elm/Cedar/Hazel nemají TU A200 jako ve star¹ích modelech - malé hodiny na displeji, zásobník slov jen 100, zámrzy a snad ani ty recyklované plasty nejsou to co døív.  Angry
Strana: [1] 2 3 ... 10

© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 18 dotaz.