SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
20. ervenec 2024, 13:24

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142456 pspvk v 9998 tmatech od 23754 uivatel
Nejnovj uivatel: Emmitt
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
  Zobrazit pspvky
Strana: [1] 2 3
1  Windows Mobile / ROMky a v¹e okolo nich / Re: Jakou ROMku WM6.5? v: 16. Listopad 2009, 09:33
Mám stejnou ROM. GPS v pohodì, wifi jsem nezkou¹el.
Já mìl problém, a to u¾ asi u dvou pøedchozích verzí Valkyrie, ¾e nejde nastavit ruènì datum. Øe¹ím to pøes Synchrotime, tam se to nastaví.
2  Windows Mobile / Obecné / Re: Problém s HW klávesnicí v: 08. Listopad 2009, 19:57
Zaèalo mi to pøe nìjakou dobou dìlat taky. Je to urèitì HW problém, zmìna ROM na to nemá vliv. Zatím se mi ji kvùli tomu na reklamaci dávat nechtìlo, ale asi na to brzy dojde. Bude jim v servisu (telefon od O2) vadit pøehraná ROM?
3  Windows Mobile / ROMky a v¹e okolo nich / Re: Jakou ROMku WM6.5? v: 04. Listopad 2009, 09:17
Tuhle konkrétnì jsem nena¹el. Nebyl by odkaz? Díky
4  Windows Mobile / ROMky a v¹e okolo nich / Re: Jakou ROMku WM6.5? v: 12. Z 2009, 10:51
G-Profile s touhle Romkou nìjak nefunguje.
5  Windows Mobile / ROMky a v¹e okolo nich / Re: Jakou ROMku WM6.5? v: 11. Z 2009, 17:14
Jak øe¹íte v t3flo pøepínání vyzvánìcích profilù? Rychle a jednodu¹e.
6  Windows Mobile / Obecné / Synchronizace èasu v: 25. Srpen 2009, 16:58
Nìjaký osvìdèený prográmek na automatickou synchronizaci èasu a data podle time serverù? Díky
7  Windows Mobile / ROMky a v¹e okolo nich / Re: Jakou ROMku WM6.5? v: 25. Srpen 2009, 07:08
Zkus Valkyrie Xperio.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=512050
8  Windows Mobile / Obecné / Re: Nejlep¹í Romka z Xda-developers v: 16. Srpen 2009, 07:33
Je¹tì by bylo dobrý dát ke ka¾dý romce odkaz na xda. Bylo by jednodu¹¹í hledání  Smajlk
9  Windows Mobile / Obecné / Re: Xperia s Touch Flo 3D HD v: 14. Srpen 2009, 07:08
Hard Reset  Mrknut
10  Windows Mobile / ROMky a v¹e okolo nich / Re: Jakou ROMku WM6.5? v: 11. Srpen 2009, 14:43
já ji flashnul dnes ráno (13.1b) a tlaèítko na diakritiku funguje. Valkirie je ale podle mì lep¹í, ale poslední verze nìjak nezobrazuje ikonu baterie.
11  Windows Mobile / Obecné / Re: Dr¾ák na kolo pro SE X1 v: 31. ervenec 2009, 08:10
Ten vypadá dobøe. Dá se pøidìlat i na pøedstavec?
12  Windows Mobile / Obecné / Re: Internet v Noteboku pøes SE X1 v: 20. ervenec 2009, 07:37
Ne, v cizenì jsem nebyl a prostì na tom místì jen nebyl signál na CDMA. Doma jsem pøipojení pøes X1 nepotøeboval :-) tak¾e ani nezkou¹el.
13  Windows Mobile / ROMky a v¹e okolo nich / Re: Jakou ROMku WM6.5? v: 18. ervenec 2009, 20:31
Já bych taky bral nìco s w6.5 bez TF3D. Ale zatím kotvím u Valkyrie FireStorm. Pøedev¹ím z dùvodu obrazovky pøíchozích hovorù, black vzhledu a dal¹ích feature z HTC, aè TF3D nepou¾ívám. Pou¾ívám SPB Mobile Shell 3 a Resco Contact Manager 2 :-)
14  Windows Mobile / Obecné / Internet v Noteboku pøes SE X1 v: 18. ervenec 2009, 20:16
Právì jsem se vrátil z dovolený a øe¹il jsem problém s pøipojením na internet na notebooku. Aè hotel avizoval WiFi na ka¾dém pokoji, tak signál byl jen na recepci. V NTB mám kartu na pau¹ál od O2 (pøes starou 601 ...) ale signál taky nebyl. Mìl jsem jen pau¹ál od O2 na Xperii a chtìl pøipojení pøes Bluetooth vyu¾ít na NTB, ale nepodaøilo se. Nevíte jak na to?
15  Windows Mobile / Aplikace a hry / Re: SPB Mobile Shell 3.0 v: 03. ervenec 2009, 18:04
Co pou¾ívá¹ za ROM s WIN 6.5? Já mám Valkiryi a chtìl bych nìco bez TOuch-FLO.
Strana: [1] 2 3

© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 18 dotaz.