SEMania.cz Frum Bazar Galerie Download E-shop Sony Ericsson

Vtejte, Anonym. Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.
Nepiel Vm aktivan email?
18. erven 2024, 22:39

Zadejte uivatesk jmno, heslo a dobu pihlen
Hledat:     Pokroil vyhledvn
142453 pspvk v 9995 tmatech od 23752 uivatel
Nejnovj uivatel: tripsitter
* Dom Npovda Hledat Pihlsit Registrovat
  Zobrazit pspvky
Strana: [1]
1  Ostatní telefony / Ostatní modely / Re: Operace se nezdaøila V630i v: 21. nor 2009, 19:59
tak jsem to nakonec zkusil. Stáhl jsem si ten program, udìlal jsem to podle návodu a fakt se to spravilo!!  Cheesy Cheesy    Fakt moc díky!!
2  Ostatní telefony / Ostatní modely / Re: Operace se nezdaøila V630i v: 21. nor 2009, 14:02
tak jsem zkou¹el obnovení továrního nastavení a nepomohlo to. A do pøehrání SW se pou¹tìt nehodlám, proto¾e to bych pøi¹el o záruku.
3  Ostatní telefony / Ostatní modely / Re: Operace se nezdaøila V630i v: 20. nor 2009, 21:36
Zkus Master reset -> V MENU v nastavení, obnova továrního nastavení. Pokud nepomù¾e tak opìt reklamace. (pøed touto akcí si v¹e zazálohuj)

Ale kdy¾ to dám do továrního nastavení, tak mi zmizí vodafone life nastavení a to já právì nechci. A nepøíjdu tím o záruku, kdy¾ dám Mester reset??
4  Ostatní telefony / Ostatní modely / Operace se nezdaøila V630i v: 20. nor 2009, 15:35
èau, kdy¾ chci jít do slo¾ky Hry nebo Aplikace, tak mi to napí¹e, ¾e se operace nezdaøila. Dal jsem to reklamovat a po 14 dnech mi ho vrátili. Co¾ je dneska. Ale a¾ kdy¾ jsem byl ve vlaku, tak jsem ho spustil, ¹el jsem do slo¾ky Hry a Aplikace a pí¹e mi to samí. A v servisním listì mi pí¹ou, ¾e mám restartovat telefon ka¾dý den, aby do¹lo k uvolnìní pamì»ových blokù a ke zvý¹ení kapacity telefonu. Ale pokud mají na mysli vypnout a zapnout mobil, tak mi to vùbec nepomáhá. A je¹tì mi tam napsali, ¾e mi updatovali SW a ¾e data nebylo mo¾né zálohovat a pøitom je tam mám v¹echny vèetnì starých smsek. Sice je od nich pìkný ýe mi vymìnili mikrofon a spodní konektor, ale tu hlavní závadu nevyøe¹ili. Za ka¾dou radu budu vdìèný.
Strana: [1]

© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.
Strnka vytvoena za 0.008 sekund, 19 dotaz.