Frum SEMania.cz

Ostatní telefony => Ostatní modely => Tma zaloeno: MartinChroust 06. nor 2009, 11:43Nzev: T68i se zárukou
Autor: MartinChroust 06. nor 2009, 11:43
Vìøili by jste tomu, ¾e lze nyní sehnat SE T68i úplnì nový i s dvouletou zárukou?  ;)


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: SikoEricsson 06. nor 2009, 12:03
Vìøili by jste tomu, ¾e lze nyní sehnat SE T68i úplnì nový i s dvouletou zárukou?  ;)
To je sila. Môj niekdaj¹í miláèik. Farba, kde?


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: MartinChroust 06. nor 2009, 12:24
no právì zji¹»uju cenu a dal¹í podrobnosti


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: MartinChroust 09. nor 2009, 17:20
Tak obchod si T68i cení na neuvìøitelných 5500,- Kè!


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: HUdasp 09. nor 2009, 17:23
U¾ letim pro nìj.. =)


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: SikoEricsson 09. nor 2009, 18:34
Tak obchod si T68i cení na neuvìøitelných 5500,- Kè!
Optimisti... ;D  No na druhej strane sa mo¾no nájde nejaký fanatický zberateµ ::) 8)


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: 321654 09. nor 2009, 23:53
ten fantastickej zberatel jsem ja, prosim o odkaz na obchod dekuju


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: MartinChroust 10. nor 2009, 20:15
Je to prodejna Digipointu v Hodonínì  ;)


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: 321654 10. nor 2009, 22:58
nemohl by si mi sehnat na tu prodejnu nejaky kontakt? pripadne ho koupit a poslat?


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: MartinChroust 11. nor 2009, 06:39
Je mi líto, ale za 5500 ho fakt kupovat nebudu, podle mì to je i na sbìratelký kus cena vysoká.


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: roxetak 11. nor 2009, 07:18
Mali by aspon o 5000 Kc prehodnotit cenu. Mozno tento kusok je hodny i viac.  ;D ;D


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: MartinChroust 11. nor 2009, 07:20
No urètì ne 5500, berou to v¹ak formou aukce, kdo dá víc... tak jsem jim øekl, ¾e dám max 1500 a to kdoví jestli aspoò jim uspoøím místo ve vitrínì pro jiný telefon, ale u¾ se neozvali, za tu cenu a» si ho nechají


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: 321654 11. nor 2009, 12:00
za novej s krabici a se vsim, jlidne bych dal i 6000


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: MartinChroust 22. nor 2009, 14:42
Tak jak to dopadlo, koupil ho nìkdo?  :)


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: miva 14. Bezen 2010, 19:12
To je síla nedávno jsem ho koüpil na Aukru za 105,- a dokonce je¹tì T68m tak¾e Erik , samozøejmì dost jetej ale 100% funkèní , kde jsou ty doby kdy nejmenovaná znaèka N.... po¹ilhávala se závistí na barevný displej , kdysi jsem ho kupoval snad za 10 nebo 12 tisíc ....


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: Sasakr 15. Bezen 2010, 00:50
Celkem nemìla dùvod po¹ilhávat, ta prodleva byla minimální a rozdíl v displeji propastný.


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: Aiden 28. Kvten 2010, 10:15
Myslím, ¾e nejmenovaná "N" firma po¹ilhává znova, proto¾e jí konkurence pìknì drtí HEhHEhHeh *dabelskysmich*


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: Sasakr 28. Kvten 2010, 21:05
Myslím si, ¾e dokud má nejmenovaná N firma nejvìt¹í prodeje, po¹ilhávat budou spí¹e ostatní.


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: Hl@w@OO7 28. Kvten 2010, 21:53
Proto¾e nejmenovaná "N" firma bude asi je¹tì dlouhou dobu výrobce mobilù, který bude výrábìt mobily které si lidi budou kupovat ze zvyku, ***** jsou pøece ty nejjednodu¹¹í a nejlep¹í mobily na trhu, lol. To bylo první co mi øíkala babièka pøi výbìru nového mobilu:chci *****, jsem na ní zvyklá. A kdy¾ jsem jí øekl ¾e oproti její 3410 to bude velký rozdíl :D, øekla mi co na tom mù¾e být jiného. (mimochodem mi ***** pøipadají o dost slo¾itìj¹í pro star¹ího èlovìka - konkrétnì 6303 který si nakonec koupila - ne¾ SE). Kdyby v¹ichni najednou zapomnìli jaké znaèky mobiilù mìli a na jaké byli zvyklí, myslím ¾e by se prodeje N firmy radikálnì sní¾ili, ta toti¾ ¾ije jen z jakési setrvaènosti, kdy její u¾ivatelé neustále kupují mobily této znaèky ze zvyku.


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: Sasakr 28. Kvten 2010, 22:03
To je taky fakt.


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: 321654 28. Kvten 2010, 23:10
navic N**** vybavena stejne jako nejaky SE je i o par tisic drazsi = plati se za znacku


Nzev: Re: T68i se zárukou
Autor: Aiden 21. Z 2010, 13:45
Pøesnì, rádoby znaèka, docela se smìju tomu s èím v poslední dobì pøichází. Kdy¾ uvedli X6 málem jsem umøel smíchy...opìt jen pøekrytovaný telefon, v podstatì to je 5800xm s kapacitním displayem. Symbian je taky kapitola pro sebe, o tom by se tu mohli vést dlouhé diskuze, tak jak to bývá tøeba o............cygánech  :)© SEMania 2004-2007 | Powered by SMF.
© 2005, Simple Machines. Vechna prva vyhrazena.